Кабинет по дерматология

Кабинетът работи от 10.00 – 12.00 часа всеки работен ден. Намира се в поликлинична част на болницата, ІІ етаж, кабинет №217

Консултации се провеждат на хоспитализирани пациенти от всички клиники, извършва се диагностика и лечение на дерматологични заболявания, предоперативни консултации. Кабинетът работи и с амбулаторни пациенти.

Работи с деца и възрастни.

Лекар-дерматолог – проф. д-р Петранка Троянова, специалности: „Дерматология и венерология” и „Онкология”.

Телефон за предварително записване: 02 9432 125

Начало ^^