Структурна карта на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

_____________________________________________________________________________________________________________

  Болнични Клиники/
Отделения/ Лаборатории

Университетски Катедри/
Клинични центрове

Партер - Администрация
- Сектор "Клинична липидология"
- Болнична аптека
- Гардероб за студенти
1 етаж - Администрация
- Централна реанимация - КАИЛ
- Дневен стационар по химиотерапия
- Специализирана болница за деца с онкохематологични заболявания (Детска онкохематология)
- Консултативен кабинет по онкохемотерапия
- Централна стерилизационна
2 етаж - Клиника по гастроентерология
- Клиника по очни болести
- Болнична каса
- Клиничен център по гастроентерология
- Клиничен център по спешна медицина
3 етаж - Клиника по ортопедия и травматология
4 етаж - Катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт
- Факултет по обществено здраве към Медицински университет, София

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________________________

  Болнични Клиники/
Отделения/ Лаборатории

Университетски Катедри/
Клинични центрове

- 1 етаж - Магнитно-резонансна томография (ЯМР)  
Партер - Спешно отделение
- КАТ (Рентгенов скенер)
 
1 етаж - Приемни кабинети
- Клинична лаборатория
- Отделение по хемодиализа
 
2 етаж - Отделение по образна диагностика
- Клинична лаборатория
 
3 етаж

- Клиника по кардиология с интензивен сектор
- Клиника по нефрология

- Клиничен център по спешна медицина
4 етаж

- Медико – дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД
- Отделение по физикална терапия и рехабилитация

 

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________________________

  Болнични Клиники/
Отделения/ Лаборатории

Университетски Катедри/
Клинични центрове

Партер - Кабинети
- Лаборатория по микробиология и вирусология
- Отделение по клинична фармакология и терапия
- Лаборатории
- Катедра по клинична фармакология и терапия
1 етаж

- Клиника по медицинска онкология
- Клиника по лъчелечение

2 етаж - Клиника по УНГ болести (Второ отделение) - Катедра по УНГ болести
3 етаж - Клиника по неврология - Катедра по неврология

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________________________

  Болнични Клиники/
Отделения/ Лаборатории

Университетски Катедри/
Клинични центрове

Партер - Медицински центрове  
1 етаж - Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика  
2 етаж - Клиника по УНГ болести (Детско отделение) - Катедра по УНГ болести
3 етаж - Клиника по УНГ болести (отделение по онкологични заболявания на глава, шия и ендоскопия) - Катедра по УНГ болести

Начало ^^

_____________________________________________________________________________________________________________

  Болнични Клиники/
Отделения/ Лаборатории

Университетски Катедри/
Клинични центрове

Партер - Клиника по хирургия (Сектор "Еднодневна хирургия") - Клиничен център по гастроентерология
1 етаж - Клиника по неврохирургия
2 етаж - Клиника по гастроентерология - Клиничен център по гастроентерология
3 етаж - Клиника по хирургия - Клиничен център по гастроентерология
4 етаж - Администрация, Сектор "Информационно обслужване"

Начало ^^