Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 

  BTV за лечението на болни от COVID-19 в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“ повече>>

  09 април 2020

  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ обявява конкурс за вакантни места за медицинска сестра, специализант по „Анестезиология и интензивни грижи“ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение повече>>

  25 февруари 2020

  Утвърден е медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение” - повече>>


  Начало ^^