Клиника по кардиология

 

Лекари:

Проф. д-р Асен Гудев – началник на клиника повече>>

Доц. д-р Елена Кинова – началник на отделение

Д-р Божидар Кръстев – гл. асистент

Д-р Стефан Колев – асистент

Д-р Емилия Антова – асистент

Д-р Галина Стоянова – асистент

Д-р Елена Богушева – асистент

Д-р Димитър Марков – асистент

Д-р Радостина Илиева – асистент

Д-р Нина Симеонова – асистент

Д-р Стефан Колев – асистент

Ангелина Боризанова - ординатор

Д-р Наталия Спасова – ординатор

Д-р Десислава Сомлева – ординатор

Д-р Иванка Кулевска

Д-р Николай Поройлиев – ординатор

Д-р Ангелина Поройлиева – ординатор


 

Медицински сестри:

м.с. Екатерина Александрова – старша медицинска сестра

м.с. Калинка Стратева

м.с. Диана Ганчева

м.с. Мария Борисова

м.с. Пламенка Данкова

м.с. Василка Стоилова

м.с. Бистра Узунова

м.с. Розита Илиева

м.с. Ивона Спасова

Маруса Стоилова

м.с. Светлана Николова

м.с. Снежанка Павлова

м.с. Нели Комитова

м.с. Роза Драгнева

Милена Караиванова


Санитари:

Мария Кръстева

Виолета Златкова

Емилия Накова

Деяна Праматарова

Симона Христова

Веска Гълъбова

Елена  Бачева

Спаска Стоянова

Инспектор НИПД:

Боряна Тодорова


Начало ^^