Клиника по кардиология

 

В Клиника по кардиология се извършва ехокардиографска оценка и проследяване на пациенти със сърдечно-съдови заболявания за определяне на поведението:

 

 1. Исхемична болест на сърцето за оценка на сърдечната функция в покой и при натоварване
  1. Трансторакална ехокардиография
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография с измерване на левокамерния и левопредсърдния лонгитудинален стрейн
  3. 3-размерна ехокардиография
  4. Стрес-ехокардиография с физическо натоварване или фармакологичен стрес-тест

 

 1. Пристъпни и пароксизмални предсърдно мъждене / предсърдно трептене 
  1. Трансторакална ехокардиография за оценка на сърдечни кухини и хемодинамика
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография с измерване на левопредсърдния лонгитудинален стрейн
  3. 2- и 3-размерна трансезофагеална ехокардиография за оценка на спонтанен ехоконтраст, скорости на изпразване и наличие на тромбоза в левопресърдното ухо

 

 1. Клапни протези; клапни лезии с оценка на степента им, сърдечната функция и определяне на времето за оперативно лечение
  1. Трансторакална ехокардиография
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография (левокамерна, левопредсърдна и деснокамерна деформация – лонгитудинален стрейн)
  3. 3-размерна трансезофагеална ехокардиография – измерване на вена контракта при клапни регургитиции, клапна площ при стеноза
  4. серумни биомаркери

 

 1. Диагностично уточняване на кардиомиопатии
  1. Трансторакална ехокардиография
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография (левокамерна, левопредсърдна и деснокамерна деформация – лонгитудинален стрейн)
  3. Серумни биомаркери
  4. Генетични изследвания

 

 1. Пулмонална хипертония
  1. Трансторакална (трансезофагеална) ехокардиография за оценка на хемодинамика и сърдечни кухини
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография (деснокамерен и деснопредсърден лонгитудинален стрейн)
  3. Компютърна томография

 

 1. Сърдечна функция и хемодинамика при сърдечна недостатъчност
  1. Трансторакална ехокардиография за оценка на систолната функция, диастолната функция с определяне на наляганията на левокамерно пълнене, пулмонална хипертония
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография (лонгитудинален стрейн на леви и десни кухини)

 

 1. Възпалителни заболявания на сърцето – инфекциозен ендокардит, миокардит, перикардит
  1. Трансторакална ехокардиография
  2. Спекъл-трекинг ехокардиография (лонгитудинален стрейн на леви и десни кухини)
  3. Трансезофагелна 2-размерна и 3-размерна ехокардиография при ИЕ

 

 1. Вродени сърдечни малформации при възрастни
  1. Трансторакална ехокардиография
  2. 2-и 3-размерна трансезофагеална ехокардиография
  3. Компютърна томография
  4. Серумни биомаркери

 

Начало ^^