Клиника по нефрология

Клиниката е известна с постиженията си в лечението и диагностиката на гломерулопатиите - първични и вторични. В нея се провеждат специфични и уникални диагностични и лечебни манипулации. Годишно в клиниката се извършват най-голям брой, в сравнение с подобни стационари в страната, пункционни бъбречни биопсии. Това е единствената клиника в България, в която се извършва плазмафереза като елемент от лечението на хронични гломерулонефрити и колагенози. Клиниката разполага с най-съвременна ултразвукова техника с възможност за доплер диагностика.

Диференциална диагноза на някои от най-често срещаните симптоми в нефрологичната практика - повече>>
Възможности за ранно откриване на хроничната бъбречна недостатъчност - повече>>

______________________________________________________________________________

Начало ^^