Клиника по неврология

_____________________________________________________________________________________________

Научни книги и статии с автори, работещи в клиниката

  • Даскалов М, Гоцев Р, Зюмбюлева М, Марков В, Ушева Р. Ликворни промени при болни с бластна левкоза. Scripta Periodica, 10, 2007, 13-21.
  • Даскалов М, Клисурски М, Василева Е, Ваврек Е, Гудев А. Неврологични усложнения при пациенти с остра дисекация на аортата. Scripta Periodica, 10, 2007, 37-44.
  • Даскалов М, Григорова О. Малкомозъчна атрофия при хроничен алкохолизъм. Епилепсията Днес, 2, 2007, 29-32.
  • Даскалов М, Рашева М. Епилептични припадъци, епилепсия и хроничен етилизъм – поведение при болнично лечение. Scripta Periodica, 10, 2007, 3-12.
  • Клисурски М, Тотева Н, Даскалов М, Цанкова Ц. Третичен менинговаскуларен невролуес – описание на клиничен случай и литературен обзор. Българска неврология, 7, 2007, 93-96.
  • Даскалов М. Григорова О. Болест на Wilson – клинични особености, диагностика и лечение. Българска неврология, 7, 2007, 177-180.
  • Даскалов М, Цолова Н, Рашева М, Стойнов С, Александров А. Хронична чернодробна енцефалопатия при пациенти с чернодробна цираза. Българска неврология, 7, 2007, 231-237.
  • Александров А, Мурадян Н, Даскалов М, Ишпекова Б. Единични и многократни А-вълни при пациенти с диабетна невропатия. Българска неврология, 7, 2007, 237-241.
  • Shotekov P, Daskalov M, Nyagolova D. Changes in cerebrospinal fluid in patients with secondary syphilis. Acta Medica Bulgarica, 34, 2007, 7-11.
  • Ishpekova B, Daskalov M, Muradyan N , Alexandrov A . Clinical and electrophysiological studies in diabetic polyneuropathy. Acta Medica Bulgarica, 34, 2007, 12-18.

_____________________________________________________________________________________________

Поведение при гръбначно-мозъчни травми повече>>

Поведение при черепно-мозъчна травма в спешния център – повече>>

Черепно-мозъчна травма – повече>>

Хирургично лечение на инсулти в сътрудничество между УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" и УМБАЛ "Света Екатерина, БНТ 1, По света и у нас - информационна емисия, 19.40 часа - повече>>
- 3 август 2013

_____________________________________________________________________________________________

За контакти:

Телефон 9432 516 – канцелария

E-mail: neurology_isul@abv.bg

_____________________________________________________________________________________________

Начало ^^