Клиника по очни болести

 

Лекари:
Доц. д-р Борислав Кючуков, д.м. - началник на клиника повече>>
Доц. д-р Руска Христова, д.м.н. - повече>>
Д-р Панайот Ников д.м.
Д-р Христина Христова-Петрова д.м.
Д-р Иренна Демирчева
Д-р Любомир Александров
Д-р Елена Талацка
Д-р Антоанета Янева
Д-р Мая Карагеоргиeва
Д-р Наталия Боцевска
Д-р Андрей Андрейнски
Д-р Йорданка Тимова
 
Медицински сестри:
М.с. Рени Захариева - старша медицинска сестра
М.с. Лиляна Станева
М.с. Кристина Славчева
М.с. Ангелина Георгиева
М.с. Ангелина Цветкова
М.с. Емилия Найденова
М.с. Геновева Батаклиева
М.с.Галина Христова
М.с. Даниела Архангелова
 
Санитари:
Стефка Митева
Галинка Хаджийска
Светла Будимова
Ефросима Младенова

 

Биографии:

 

Д-р Константин Георгиев

Образование:

1973 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

1979 г. - специалност „Офталмология”

Специализации:

1980 г. - Реконструктивни операции на окото, Институт Хелмхолц и институт „Филатов” - Москва и Одеса

1981 г. - Ендотелна микроскопия на роговицата (Спекуларен микроскоп "Биофтал"), Университетска очна клиника - Гисен, ФРГ

1990 г. - Екстракапсулна катарактална хирургия с имплантация на ИОЛ, Проблеми на кератопластиката, очно банкиране, ИАГ лазер на предния очен сегмент, Университетска болница "Ихилов", Израел

МБАЛ "Царица Йоанна" - курс по здравен мениджмънт

Курсове по глаукома, катаракта, аблацио на ретината и др., Международна очна фондация

Професионално развитие:

1979-1986 г. - асистент по офталмология, Клиника по кератопластика към МА

1975-1979 г. - старши и главен асистент, НИОБ, МА - София

1986-2008 г. - главен асистент, Клиника по офталмология, МБАЛ "Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Деканат на Медицински университет - София

Лекар-преподавател.

1994-2004 г. - експерт към Експертен съвет по медицина на Фондация "Отворено общество"

Приноси: Около 100 научни публикации, съобщения, участия в конгреси и конференции, съавторство в монографии, вкл. по очна микрохирургия, очен травматизъм, теапевтична офталмология.

Внедрил ендотелната огледална микроскопия у нас - 1981-1982 г., включително конструкция на устройство за спекуларна микроскопия на трупна роговица.

Въвел имплантациите на ИОЛ в МБАЛ "Царица Йоанна" - 1990 г., както и вързани с тези процедури оперативни нововъведения: преднокамерен йнтейнер, ретро- и парабулбарно приложение на Маркаин (за първи път в страната), витрео-факофрагментация на луксирани лещи след травма, следоперативно мониториране на следоперативния астигматизъм.

 

Д-р Панайот Ников д.м.

Образование:

1979 г. - висше образование по м едицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1984 г. - специалност „Очни болести”

2005 г. - доктор на медицина, дисертация -„Травматична аниридия”

Професионално развитие:

Лекар-офталмолог, Окръжна болница, София

Асистент, Клиника по офталмология, ВМИ, Пловдив

Асистент, НИОБ, Лаборатория за контактни лещи

Главен асистент, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”

Професионални интереси:

Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Пластични операции на к лепачи. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото.

 

Д-р Христина Христова-Петрова д.м.

Образование:

1998 г. - висше образование по медицина, Медицински институт, Плевен

Специализации:

2003 г. - специалност “Очни болести”

2004 г. - доктор на медицина, дисертация - “Псевдоексфолиативна глаукома”

Професионално развитие:

2004 г. - Медицински център за зрение “Акад.К.Пашев”, София

2006 г. - МБАЛ “Света София”, ДКЦ “Света София”

2006 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ

Курсове: в страната и чужбина -“Методически основи на научните изследвания“, “Приложение на статистическите методи в медицинските и биологическите научни изследвания”, “Индикации за лазер-коагулация при заболявания на заден очен сегмент”, “Работа с ИАГ и селективен лазер”, “Пластика на клепачи”, „Стереофотография и фотодинамична терапия-сертифициран стереофотограф (нативна и флуоресцеинова ангиография) и лазерист (фотодинамична терапия), “Съвременни концепции в терапията на глаукома и очна хипертензия”, “Операции на живо - Микро-коаксиална факоемулсификация с Infiniti vision system - ozil ”, ” Basic principals in refractive surgery”, ”Флуоресцеинова ангиография”, ”Витреоретинална хирургия и отлепване на ретината”, ”The value and perspectives of OCT”, ” Trauma ”.

Научни публикации: 9

 

Д-р Иренна Демирчева

Образование :

1982 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, Пловдив

Специализации и курсове:

1989 г. - специалност „Офталмология”

“Orbis” - специализации; Курс по хередитарна и вродена патология; Курс по трасплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота; Квалификационен курс по диагностика на хородиална неоваскуларизация с различни ангиографски техники; Национална академия за напреднала факофирургия - проф. Габрич

Професионално развитие:

1982 г. - Окръжна болница, Стара Загора

1983 г. - Военна болница, Сливен

1985 г. - офталмолог, 28 ма поликлиника, София

1989 г. - Клиника по офталмология, МБАЛ „Ц.Йоанна” (асистент, ст. асистент, главен асистент, главен административен асистент)

Други позиции и членства :

  • Научен секретар на Клиничния център по спешна медицина, МБАЛ „Ц.Йоанна”; касиер на сп. “ Български офталмологичен преглед ”; член на ESCRS ( Европейското общество по катарактна и рефрактивна хирургия); член на Бългаското офталмологично общество; член на Югозападното офталмологично общество

Научни интереси :

  • Очна травма - патогенеза на окото, клинична и медицинска рехабилитация. Хирургия на преден очен сегмент
  • Научни публикации - 49
  • Участие в международни конгреси и симпозиуми - 36

Научни публикации и преподаване :

  • Лекции и упражнения на студенти по медицина, сестри и стоматолози, на специализанти по очни болести, спешна медицина и лицево-челюстна хирургия

 

Д-р Любомир Александров

Образование :

1990 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

Специализации:

1995 г. - специалност „Офталмология”

Професионално развитие:

1990 г. - очен лекар - ординатор, Общинска болница, Пирдоп

1991 г. - ординатор-лекар, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

12 курса за следдипломно обучение

Научни интереси:

Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото. Контатни лещи.

 

Д-р Елена Талацка

Образование и специализации

1991 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

1996 г. - специалност „Очни болести”

Професионално развитие:

1991 г. - лекар-ординатор, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Професионални интереси: Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Флуоресцинова ангиография. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото.

 

Д-р Калин Кирков

Образование:

1989 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, Плевен

Специализации:

1993 г. - специалност „Очни болести”

1997 г. - специализация „Здраве н мениджмънт”

2004 г. - специализация „Факохирургия”

2007 г. - магистратура „Здравна политика и здравен мениджмънт”, НБУ, София

Професионално развитие:

1989 г. - Завеждащ „Очен сектор”, Общинска болница, Луковит

1998 г. - Управител на МБАЛ, Луковит

2005 г. - Очен лазерен център “New vision”

2007 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ”

 

 

Медицински сестри

 

М.с. Рени Захариева

Образование:

1980 г.- мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

2000 г. - бакалавър-здравни грижи, факултет Обществено здраве, София

2005 г. - магистър-здравни грижи факултет Обществено здраве, София

Професионално развитие:

1980 г. - редова сестра, операционна сестра, Клиника по травматология, МБАЛ „Ц.Йоанна”

2002 г. - старша мед. сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение; Участие в научни конгреси и симпозиуми; Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение; Обучение на студенти от Медицински колеж, София - специалност мед.сестри

 

М.с. Венета Свищарова

Образование :

1976 г. - мед.сестра, общ профил, средно специално образование, София

1993 г. - мед.сестра - специалист, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1976 г. - мед .сестра, Очна клиника, МА - І база

1986 г. - мед .сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации:

4 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Елена Бранкова

Образование :

1975 г. - мед.сестра, полувисш Медицински Институт, Пловдив

Професионално развитие:

1975 г. - Детска инфекциозна болница

1990 г. - Детско отделение, ХІІІ поликлиника, София

1995 г. - детска сестра, Германия

1980 г. - Клиника по коремна хирургия, МБАЛ ”Ц. Й оанна”

2002 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц. Йоанна - ИСУЛ”

Специализации :

5 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Лиляна Станева

Образование :

1981 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински Институт, София

Професионално развитие:

1981 г. - Очна клиника, Медицинска академия

1988 г. - Очна болница, Либия

1995 г. - медицинска сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Ангелина Цветкова

Образование :

1976 г. - мед.сестра, общ профил, средно специално образование, София

1995 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1976 г. - Очна клиника, Медицинска академия

1985 г. - операционна медицинска сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ

Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Ангелинка Николова

Образование :

мед. сестра, общ профил, средно специално образование, София

Професионално развитие:

1972 г. - Очна клиника, ИСУЛ

1979 г. - Клиника по пластична хирургия, ИСУЛ

1980 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ ”

Специализации :

10 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Емилия Найденова

Образование :

1977 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1977 г. - Дом” Майка и дете”

1980 г. - 24-та поликлиника

1999 г. - Очно отделение, І-ва градска болница

2008 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

5 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Валентина Йовчева

Образование :

1983 г. - мед.сестра, общ профил, Средно специално образование, София

2007 г. - мед.сестра, общ профил - висше, образование, Медицински колеж, София

Професионално развитие:

1983 г. - мед. сестра, Клиника по уши-нос-гърло, МБАЛ ”Ц.Йоанна”

1986 г. - ХІХ поликлиника, София

1987 г. - Отделение по уши-нос-гърло, Транспортна болница, София

2000 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ ”

Специализации :

6 курса за следдипломно обучение

 

Начало ^^