Клиника по очни болести

 

Лекари:

Доц. д-р Борислав Кючуков, д.м. - началник на клиника повече>>

Доц. д-р Руска Христова, д.м.н. - повече>>

Д-р Константин Георгиев – главен асистент

Д-р Панайот Ников д.м.

Д-р Христина Христова-Петрова д.м.

Д-р Иренна Демирчева

Д-р Любомир Александров

Д-р Елена Талацка

Д-р Калин Кирков

Д-р Янита Цветкова

Д-р Ивета Венкова

Д-р Антоанета Янева

 

Медицински сестри:

М.с. Рени Захариева - старша медицинска сестра

М.с. Венета Свещарова

М.с. Елена Трифонова

М.с. Лиляна Станева

М.с. Кристина Славчева

М.с. Ангелина Георгиева

М.с. Ангелина Цветкова

М.с. Емилия Найденова

М.с. Валентина Йовчева

М.с.Иванка Николова

М.с. Катя Неофитова

 

Санитари:

Стефка Митева

Галинка Хаджийска

Емилия Стоилкова

Венета Чучукова

 

Биографии:

 

Д-р Константин Георгиев

Образование:

1973 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

1979 г. - специалност „Офталмология”

Специализации:

1980 г. - Реконструктивни операции на окото, Институт Хелмхолц и институт „Филатов” - Москва и Одеса

1981 г. - Ендотелна микроскопия на роговицата (Спекуларен микроскоп "Биофтал"), Университетска очна клиника - Гисен, ФРГ

1990 г. - Екстракапсулна катарактална хирургия с имплантация на ИОЛ, Проблеми на кератопластиката, очно банкиране, ИАГ лазер на предния очен сегмент, Университетска болница "Ихилов", Израел

МБАЛ "Царица Йоанна" - курс по здравен мениджмънт

Курсове по глаукома, катаракта, аблацио на ретината и др., Международна очна фондация

Професионално развитие:

1979-1986 г. - асистент по офталмология, Клиника по кератопластика към МА

1975-1979 г. - старши и главен асистент, НИОБ, МА - София

1986-2008 г. - главен асистент, Клиника по офталмология, МБАЛ "Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Деканат на Медицински университет - София

Лекар-преподавател.

1994-2004 г. - експерт към Експертен съвет по медицина на Фондация "Отворено общество"

Приноси: Около 100 научни публикации, съобщения, участия в конгреси и конференции, съавторство в монографии, вкл. по очна микрохирургия, очен травматизъм, теапевтична офталмология.

Внедрил ендотелната огледална микроскопия у нас - 1981-1982 г., включително конструкция на устройство за спекуларна микроскопия на трупна роговица.

Въвел имплантациите на ИОЛ в МБАЛ "Царица Йоанна" - 1990 г., както и вързани с тези процедури оперативни нововъведения: преднокамерен йнтейнер, ретро- и парабулбарно приложение на Маркаин (за първи път в страната), витрео-факофрагментация на луксирани лещи след травма, следоперативно мониториране на следоперативния астигматизъм.

 

Д-р Панайот Ников д.м.

Образование:

1979 г. - висше образование по м едицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1984 г. - специалност „Очни болести”

2005 г. - доктор на медицина, дисертация -„Травматична аниридия”

Професионално развитие:

Лекар-офталмолог, Окръжна болница, София

Асистент, Клиника по офталмология, ВМИ, Пловдив

Асистент, НИОБ, Лаборатория за контактни лещи

Главен асистент, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”

Професионални интереси:

Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Пластични операции на к лепачи. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото.

 

Д-р Христина Христова-Петрова д.м.

Образование:

1998 г. - висше образование по медицина, Медицински институт, Плевен

Специализации:

2003 г. - специалност “Очни болести”

2004 г. - доктор на медицина, дисертация - “Псевдоексфолиативна глаукома”

Професионално развитие:

2004 г. - Медицински център за зрение “Акад.К.Пашев”, София

2006 г. - МБАЛ “Света София”, ДКЦ “Света София”

2006 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ

Курсове: в страната и чужбина -“Методически основи на научните изследвания“, “Приложение на статистическите методи в медицинските и биологическите научни изследвания”, “Индикации за лазер-коагулация при заболявания на заден очен сегмент”, “Работа с ИАГ и селективен лазер”, “Пластика на клепачи”, „Стереофотография и фотодинамична терапия-сертифициран стереофотограф (нативна и флуоресцеинова ангиография) и лазерист (фотодинамична терапия), “Съвременни концепции в терапията на глаукома и очна хипертензия”, “Операции на живо - Микро-коаксиална факоемулсификация с Infiniti vision system - ozil ”, ” Basic principals in refractive surgery”, ”Флуоресцеинова ангиография”, ”Витреоретинална хирургия и отлепване на ретината”, ”The value and perspectives of OCT”, ” Trauma ”.

Научни публикации: 9

 

Д-р Иренна Демирчева

Образование :

1982 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, Пловдив

Специализации и курсове:

1989 г. - специалност „Офталмология”

“Orbis” - специализации; Курс по хередитарна и вродена патология; Курс по трасплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота; Квалификационен курс по диагностика на хородиална неоваскуларизация с различни ангиографски техники; Национална академия за напреднала факофирургия - проф. Габрич

Професионално развитие:

1982 г. - Окръжна болница, Стара Загора

1983 г. - Военна болница, Сливен

1985 г. - офталмолог, 28 ма поликлиника, София

1989 г. - Клиника по офталмология, МБАЛ „Ц.Йоанна” (асистент, ст. асистент, главен асистент, главен административен асистент)

Други позиции и членства :

  • Научен секретар на Клиничния център по спешна медицина, МБАЛ „Ц.Йоанна”; касиер на сп. “ Български офталмологичен преглед ”; член на ESCRS ( Европейското общество по катарактна и рефрактивна хирургия); член на Бългаското офталмологично общество; член на Югозападното офталмологично общество

Научни интереси :

  • Очна травма - патогенеза на окото, клинична и медицинска рехабилитация. Хирургия на преден очен сегмент
  • Научни публикации - 49
  • Участие в международни конгреси и симпозиуми - 36

Научни публикации и преподаване :

  • Лекции и упражнения на студенти по медицина, сестри и стоматолози, на специализанти по очни болести, спешна медицина и лицево-челюстна хирургия

 

Д-р Любомир Александров

Образование :

1990 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

Специализации:

1995 г. - специалност „Офталмология”

Професионално развитие:

1990 г. - очен лекар - ординатор, Общинска болница, Пирдоп

1991 г. - ординатор-лекар, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

12 курса за следдипломно обучение

Научни интереси:

Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото. Контатни лещи.

 

Д-р Елена Талацка

Образование и специализации

1991 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

1996 г. - специалност „Очни болести”

Професионално развитие:

1991 г. - лекар-ординатор, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Професионални интереси: Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Флуоресцинова ангиография. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото.

 

Д-р Калин Кирков

Образование:

1989 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, Плевен

Специализации:

1993 г. - специалност „Очни болести”

1997 г. - специализация „Здраве н мениджмънт”

2004 г. - специализация „Факохирургия”

2007 г. - магистратура „Здравна политика и здравен мениджмънт”, НБУ, София

Професионално развитие:

1989 г. - Завеждащ „Очен сектор”, Общинска болница, Луковит

1998 г. - Управител на МБАЛ, Луковит

2005 г. - Очен лазерен център “New vision”

2007 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ”

 

 

Медицински сестри

 

М.с. Рени Захариева

Образование:

1980 г.- мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

2000 г. - бакалавър-здравни грижи, факултет Обществено здраве, София

2005 г. - магистър-здравни грижи факултет Обществено здраве, София

Професионално развитие:

1980 г. - редова сестра, операционна сестра, Клиника по травматология, МБАЛ „Ц.Йоанна”

2002 г. - старша мед. сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение; Участие в научни конгреси и симпозиуми; Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение; Обучение на студенти от Медицински колеж, София - специалност мед.сестри

 

М.с. Венета Свищарова

Образование :

1976 г. - мед.сестра, общ профил, средно специално образование, София

1993 г. - мед.сестра - специалист, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1976 г. - мед .сестра, Очна клиника, МА - І база

1986 г. - мед .сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации:

4 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Елена Бранкова

Образование :

1975 г. - мед.сестра, полувисш Медицински Институт, Пловдив

Професионално развитие:

1975 г. - Детска инфекциозна болница

1990 г. - Детско отделение, ХІІІ поликлиника, София

1995 г. - детска сестра, Германия

1980 г. - Клиника по коремна хирургия, МБАЛ ”Ц. Й оанна”

2002 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц. Йоанна - ИСУЛ”

Специализации :

5 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Лиляна Станева

Образование :

1981 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински Институт, София

Професионално развитие:

1981 г. - Очна клиника, Медицинска академия

1988 г. - Очна болница, Либия

1995 г. - медицинска сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Ангелина Цветкова

Образование :

1976 г. - мед.сестра, общ профил, средно специално образование, София

1995 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1976 г. - Очна клиника, Медицинска академия

1985 г. - операционна медицинска сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ

Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Ангелинка Николова

Образование :

мед. сестра, общ профил, средно специално образование, София

Професионално развитие:

1972 г. - Очна клиника, ИСУЛ

1979 г. - Клиника по пластична хирургия, ИСУЛ

1980 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ ”

Специализации :

10 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Емилия Найденова

Образование :

1977 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1977 г. - Дом” Майка и дете”

1980 г. - 24-та поликлиника

1999 г. - Очно отделение, І-ва градска болница

2008 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

5 курса за следдипломно обучение

 

М.с. Валентина Йовчева

Образование :

1983 г. - мед.сестра, общ профил, Средно специално образование, София

2007 г. - мед.сестра, общ профил - висше, образование, Медицински колеж, София

Професионално развитие:

1983 г. - мед. сестра, Клиника по уши-нос-гърло, МБАЛ ”Ц.Йоанна”

1986 г. - ХІХ поликлиника, София

1987 г. - Отделение по уши-нос-гърло, Транспортна болница, София

2000 г. - Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ ”

Специализации :

6 курса за следдипломно обучение

 

Начало ^^