Отделение по медицинска онкология
Отделението е част от Клиниката по медицинска онкология, лъчелечение и метаболитна брахитерапия. Дейността му е част от комплексното съвременно лечение на онкологичните заболявания, което предлага болницата.

В отделението се лекуват пациенти със солидни тумори, локализирани в следните органи и системи:
 • глава и шия;
 • щитовидна жлеза;
 • храносмилателна система – хранопровод, стомах, дебело черво, анус, черен дроб, панкреас;
 • млечна жлеза; женска полова система;
 • бял дроб;
 • простатна жлеза, тестиси;
 • бъбреци, пикочен мехур.
Специалистите, работещи в отделението, имат дългогодишен изключителен опит в лечение и на по-рядко срещащи се солидни тумори: невроендокринни тумори, саркоми, тумори на щитовидната жлеза, гастроинтесстионални  стромални тумори (ГИСТ). Заедно със специалистите по онкодерматология, от средата на 2016 г.  ще започне лечение на пациенти с тумори на кожата – малигнен меланом, базално клетъчен карцином и плоско клетъчен карцином.

Отделението е в непрекъснат контакт с Клиниката по детско-юношеска онкология и хематология.

Отделението има специализиран сектор за изпитване на нови лекарствени средства и методи на лечение в областта на онкологията. Изпитванията на всички нови терапевтични подходи са строго контролирани от български и европейски институции. Участието на пациентите в изпитванията е техен личен избор, за който получават пълна и коректна информация.

Към отделението е разкрит първия  в страната център за външна пациентска грижа. В този център пациентите и техните близки могат да получат професионална грижа от страна на: психолози, юристи, диетолози, кинезитерапевти, арттерапевти и т.н.

Структура на отделението:
 • три приемно-консултативни кабинета
 • стационар за хоспитализирани пациенти
 • стационар за дневна грижа
 • сектор за административно обслужване
 • сектор за клинични проучвания
 • сектор за външна пациентска грижа
 • сектор за обезболяване и парентерално хранене (предстоящо откриване)