Клиника по медицинска онкология

 

Хоспитализацията на болни се извършва в приемните кабинети (в кабинет №11 до топлата връзка между двете сгради), сутрин от 08.00ч., като пациентите следва да се явят навреме и да носят или талон №7 от своя личен лекар или талон №8, който също се издава от личния лекар. Всеки пациент трябва да носи пълната си медицинска документация, която съхранява при себе си от всички лечебни заведения, включително документи , които не са свързани с онкологичното заболяване. Пациентите трябва да се явяват на гладно (могат да пият неограничено количество вода), тъй като при приемане се вземат изследвания на кръв и биохимия. Пациентите, които ще пролежат в Клиниката трябва да носят пижама/нощница, лични хигиенни вещи, прибори за хранене и бутилка минерална вода от 1,5 л. Болните, които ще се лекуват в дневния стационар трябва да носят само бутилка минерална вода от 1 л. Всички пациенти на Клиниката, които страдат от други хронични заболявания, като напр. високо кръвно налягане, диабет и др. трябва да са взели навреме своите лекарства, независимо, че предстои изследване на кръв, тъй като това няма да се отрази върху резултата. Също така тези от тях, които ще пролежават в стационара трябва да носят лекарства в достатъчно количество за тези свои съпътстващи заболявания (хипертония, диабет и др.). Всеки прием на лекарства за тези допълнителни заболявания трябва да се съобщава на дежурния лекар и на дежурната сестра.

Болни за консултация между лечебните курсове: Всички болни, които се лекуват в Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” между постъпванията за лечение в стационара или дневния стационар, които имат тревожни симптоми или въпроси за своето състояние или лечение получават консултации за това в кабинет №11, като е желателно да идват към 10.00 ч., когато болните за постъпване са преминали.

Нови болни, които се явяват за първи път за консултация или записване за лечение
Всички пациенти, които се явяват за първи път, без изключение следва да минат през кабинет №10 (срещу вратата на кабинет №11) при д-р Елена Големанова с цялата си медицинска документация, рентгенови филми и други резултати от диагностични изследвания и желателно с документа, с който са насочени. Преминаването през кабинет №10 (д-р Е. Големанова) става след вземане на пореден номер от чакалнята на кабинет №11, където има медицинско лице.

Пациенти за консултации с доц. Дудов

Пациентите следва да се запишат на тел. 02/9432 220 при г-ца Надя Евтимоваза ден, в който има свободна възможност за консултация. От нея те получават ориентировъчен час. В лечебното заведение също минава през чакалнята на кабинет №11, където взимат пореден номер за проф. Дудов и където се проверява дали са записани за същия ден. Консултациите с него се извършват в кабинет №10 (има общ вход с кабинета на д-р Големанова) и вратата се намира срещу кабинет №11. Най–лесният ориентир е вратата на топлата връзка между двете сгради, от дясно на която е кабинет №11, а от ляво на която – кабинет №10.

Както в кабинет №11, така и в кабинет №10, лекарите могат да поискат да бъдат извършени допълнителни изследвания, с помощта на които да бъде определен най – правилният лечебен подход. Поисканите допълнителни изследвания се извършват в извънболиничната медицинска помощ със съдействието на личния общопрактикуващ лекар на пациента и съответните специалисти.

Придружители се допускат при пациенти, които не могат да се обслужват.

Пациентите следва да минават през посочените кабинети, а не да влизат директно в Клиниката, което пречи на лечебния процес.

Когато те са хоспитализирани в стационара нямат право да го напускат без да са се разписали в медицинската документация, че това се налага по тяхна воля и е неотложно. При самоволно напускане на Клиниката на приети болни или при неспазване на правилата за вътрешния ред, те могат да бъдат изписани дисциплинарно, а при второ нарушение ще бъдат насочени за лечение към районно онкологично лечебно заведение.

Платформа за онлайн комуникация свърза три водещи наши онкоцентъра - повече>>
- 22 януари 2014

 

E-mail: oncoterapy@isul.eu

Начало ^^