Клиника по ортопедия и травматология

 

Лекари:

Проф. д-р Пламен Кинов, дм. - началник на клиника повече>>

доц. д-р Любомир Цветанов
доц. д-р Енчо Янков повече>>
д-р Кеворк Кайкчиян – гл. асистент
д-р Ивайло Каменов - асистент повече>>
д-р Панайот Танчев - асистент повече>>
д-р Борис Антонов - асистент повече>>

д-р Орлин Тошев - ординатор

д-р Михаил Алексиев - ординатор

д-р Кирил Симеонов - ординатор

д-р Деян Соколов – ординатор

д-р Паче Мазнев – ординатор

д-р Павел Георгиев – ординатор

д-р Георги Георгиев – ординатор

Специализант:

Д-р Веселин Стоянов


Медицински сестри:

м.с. Виолета Пеева - старша медицинска сестра

м.с. Фани Белотелева

м.с. Валерия Стефанова

м.с. Василка Соколова - Глухчева

м.с. Димка Памукова

м.с. Атанаска Стоянова

м.с. Валентина Доспаталиева

м.с. Даниела Христова

м.с. Ирена Дреновска

м.с. Диляна Кирякова

м.с. Ваня Иванова – старша медицинска сестра

м.с. Петранка Стойчева

м.с. Веселка Николова

м.с. Атанаска Стоянова

Санитари:

Евгения Филипова

Йоца Герзилова

Валентина Спасова

Магдалена Клинчарска

Милена Гаджова

Таня Георгиева

Веска Никова

Иванка Тодорова

Стефка Матраджийска

Севда Йоневска

Панайотка Тодорова

Десислава Клинчарова

Йорданка Петрова

Севелина Спасова

Секретар:

Людмила Йовчева

Технически сътрудник:

Веси Чолакова

Пламена Колева

__________________________________________________________________________________

Биографии:

__________________________________________________________________________________

Д-р Панайот Танчев

2006 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

2007 г. - редовен докторант, тема: „Морфометричен анализ на проксималния бедрен край и предоперативно планиране при тотално ендопротезиране на тазобедрената става”, научен ръководител проф. П. Тивчев.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Д-р Борис Антонов

Образование:
- 2006 г. - висше медицинско образование, МУ-София

Професионално развитие:
- 2008 г. - докторант и специализант в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”
- 2013 г. - асистент в Катедра по ортопедия и травматология на Медицински университет, София, Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

Професионални курсове и специализации:
- 2011 г. - основен АО курс, София.

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

Д-р Ивайло Каменов

Дипломиран:
- 2004 г. Медицински университет - София
- 2011 г. Специалист по ортопедия и травматология – МУ София

Допълнителна квалификация и интереси:
- 2013 г. сертифициран за завършване на ендопротезиране на стави
- 2013 г. ендопротезиране на стави, София
- 2012 г. AO/ASIF Course on Advances in Fracture Management – Прага
- 2010 г. Advances in Fracture Management AO/ASIF – Давос
- 2008 г. AO/ASIF Course on Principles of Operative Fracture Treatment, София

Професионален път:
- 2005 г. - МБАЛ “Св.Петка”, Видин, ординатор
- 2005 - 2007 г. – МБАЛ “Царица Йоаннна”, специализант
- 2007 - 2011 г. – УМБАЛ “Царица Йоаннна - ИСУЛ”, ординатор
- 2011 г. – УМБАЛ “Царица Йоаннна - ИСУЛ” асистент

Членство:
- БОТА /Българска ортопедо-травматологична асоциация/
- АО Алумни

Научен труд:
- Изследователска работа върху практическото приложение на миниинвазивните техники за остеосинтеза /MIPO, LISSI/

Публикации:
- 8 научни публикации в България

__________________________________________________________________________________

Начало ^^