Клиника по ортопедия и травматология

Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет, София е създадена през 1950 г. в Института за специализация и усъвършенстване на лекарските кадри (ИСУЛ) от проф. Бойчо Бойчев. От самото начало клиниката се отличава със своята интензивна и продуктивна работа, като само проф. Бойчев създава над 20 оригинални оперативни метода. Впоследствие клиниката е ръководена от проф. Янаки Холевич и проф. Елена Панева. От 1991 г. дор 2008 г. ръководител на Клиника по ортопедия и травматология е проф. д-р Петър Тивчев, дмн. Под ръководството на проф. Тивчев в клиниката са внедрени и се прилагат нови оригинални методи за лечение на остеонекроза на феморалната глава, реконструкция на тазобедрената става - ендопротезиране и реендопротезиране. Доц. д-р Енчо Янков и сътрудници развиват хирургията на раменната става и външната фиксация при комплексни фрактури и корекция на деформитети. Екип, ръководен от доц. д-р Бинка Попова внедрява нови микрохирургични методи при реплантация на ампутирани крайници и лечение на мекотъканни и костни дефекти. В момента началник на клиниката е проф. д-р Пламен Кинов.

Клиниката е консултативен център за страната по проблемите на остеонекрозата на феморалната глава, ревизионно ендопротезиране и микрохирургия.

Дейност:

Лечение на ортопедични и травматологични заболявания на опорно-двигателната система

Основни заболявания:

  • Лечение на аваскуларна некроза на бедрената глава;
  • Лечение на ставна патология: ендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна, лакътна стави;
  • Микрохирургия и възстановителна хирургия;
  • Лечение на вродени и придобити малформации на крайниците.

Специализирана апаратура: сонография (ултразвукова диагностика), oстеоденситометрия

Брой легла: 35

Доц. д-р Пл. Кинов - ръководител на клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" - организатор и обучител на първия в страната международен конкурс по колянно ендопротезиране –  повече>>

02 ноември 2015

___________________________

За контакти:

Секретар: тел. 9432 312

Манипулационна: тел. 9432 311

Старша медицинска сестра: тел. 9432 528

Консултативен ортопедичен кабинет: тел. 9432 310

Спешен травматологичен кабинет: тел. 9432 387

Е-mail: orthopedy@isul.eu

Дружеството към Българската асоциация по здравни грижи към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” връчи награди за 2014 година –  повече>>

21 май 2015

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи връчи годишните си награди –  повече>>

21 май 2015

Начало ^^