Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

 

Доцент д-р Даниела Попова, дм

Началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:

1977 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

Специализации:

1985 г. - специалност: „Вътрешни болести”,

1995 г. - специалност: „Ендокринология и болести на обмяната”

1998 г. - специалност: „ Храненето и диететиката”

Специализции:

 • Институт по хранене на АМН, Москва 1985 г.;
 • Национален институт по храни и хранене, Варшава 1987;
 • Европейски сертификационен курс по затлъстяване, Атина, 2000 г.
 • Клинично хранене, Маанстриит, 2008 г.
 • ESPEN .

Професионално развитие:

1977 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Търговище

1979 г. - асистент; старши асистент; главен асистент, Клиника по лечебно хранене и метаболитни заболявания, Медицински университет, София,

2002 г. - началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”

2004 г. - доцент в КМЕЗД

 • Дългогодишна клинична, експертна, лечебно-диагностична, преподавателска дейност в областта на клиничната диететика и метаболитни заболявания; автор на учебна програма по диетология за медицински колеж

Членство:

 • Европейска академия на науките по хранене и затлъстяване;
 • Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки;
 • Българско дружество по ендокринология;
 • Член на управителния съвет на Българска диабетна асоциация;
 • Член на Ръководството на Българското дружество по хранене и диететика;
 • Член на президиума на Атланто-евро-средиземноморска академия на медицинските науки.
 • Европейска асоциация за изучаване на диабет
 • Европейска аcоциация за изучаване на захарния и
 • БУЛДПЕН – зам.-председател
 • Член на Управителния съвет на СБМС (СНМД)

Участие в научни форуми и публикации:

 • Над 100 научни публикации;
 • над 150 научни съобщения на национални и международни научни форуми;
 • член на редколегията на сп.”Диабет и метаболизъм”, на сп.”Скрипта периодика” и в.”Медицински магазин”;
 • Гл. редактор на сп. „Медицинска диететика”.

Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор”

„Подагра и хиперурицемия при затлъстяване ”, 1989 г.

 

Начало ^^