Клиника по УНГ болести

УМБАЛ „Ц. ЙОАННА – ИСУЛ” КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ

Началник на Клиника по УНГ болести: проф.д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм 
Инспектор по социална рехабилитация и НМИ: Анна Георгиева Вълкова

Отделение по онкология в областта на УНГ болести: 35 легла 
Началник на отделение: доц.д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм 
Старша медицинска сестра: Таня Георгиева Славова

Отделение по обща оториноларингология: 23 легла 
Началник на отделение: доц.д-р Орлин Василев Стоянов, дм 
Старша медицинска сестра: Павлинка Георгиева Кънчева 

Отделение по детски УНГ болести: 12 легла 
Началник на отделение: доц.д-р Цоло Радолов Цолов, дм 
Старша медицинска сестра: Рени Начева Наполеонова

Хабилитирани специалисти:

 1. проф.д-р Иван Тодоров Ценев, дмн
 2. проф.д-р Иван Йорданов Чалъков, дм
 3. проф.д-р Диана Петрова Попова, дмн – ръководител на Катедра по

УНГ болести при Медициснки факултет на МУ – София

 1. доц.д-р Иван Спиридонов Тодоров, дм
 2. доц.д-р Тодор Симеонов Широв, дм
 3. доц.д-р Соня Върбанова Николова, дм
 4. доц.д-р Димитър Кирилов Конов, дм


Лекари - главни асистенти:

 1. д-р Иглика Петрова Станчева, дм
 2. д-р Станислав Христов Йорданов, дм
 3. д-р Тодор Мирославов Попов, дм
 4. д-р Силвия Емилова Жотева-Вълчева, дм


Лекари -асистенти:

 1. д-р Ботко Илиев Ботев
 2. д-р Христо Милков Бенов
 3. д-р Венера Трайчева Добриянова
 4. Камелия Драганова Янкова – нелекар, фонопед


Лекари-ординатори:

 1. д-р Тома Иванов Аврамов, дм
 2. д-р Сергей Дафинов Райков
 3. д-р Илиана Тодорова Тодорова-Найденова
 4. д-р Юлиян Стефанов Хаджиев, дм
 5. д-р Милена Дичева Миткова
 6. д-р Младенка Крумова Васева
 7. д-р Мирослава Огнянова Цекова-Чернополска
 8. д-р Марта Юриева Николова
 9. д-р Нихад Танси Алхури
 10. д-р Евелина Младенова Стоянова

Лекари-специализанти:

 1. д-р Стоян Иванов Димитров
 2. д-р Драгомир Пенков Дацев
 3. д-р Георги Кирилов Попов
 4. д-р Венелин Маринов Маринов
 5. д-р Кирил Пламенов Пеев
 6. д-р Виктор Емилов Илиев

Начало ^^