Клиника по УНГ болести

УМБАЛ „Ц. ЙОАННА – ИСУЛ” КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ

Началник клиника: Доц. Спиридон Тодоров, дм повече >>

Инспектор социална рехабилитация и НМИ - Анна Вълкова

Инспектор НМИ - Снежанка Стоименова

Технически изпълнител - Петранка Виденова

__________________________________________________________

1. Първо УНГ отделение по онкологични заболявания на глава и шия

Началник на отделение – проф. д-р Иван Чалъков, дм

Старша мед. сестра - Таня Славова

Стационар

Лекари - главни асистенти:

 • д-р Ботко Ботев
 • д-р Димитър Конов
 • д-р Юлиан Рангачев

Лекари - главни асистенти:

 • д-р Станислав Йорданов
 • д-р Тодор Попов

Лекари – ординатори:

 • д-р Сергей Райков
 • д-р Силвия Вълчева, дм
 • д-р Младенка Крумева

Медицински сестри:

 • Даринка Дюлгерова
 • Цонка Давидова
 • Даринка Рачева
 • Красимира Колева
 • Силвия Йорданова
 • Антоанета Найденова
 • Веселка Ниновска
 • Цвета Съева
 • Лиляна Данговска

Санитари:

 • Надежда Ангелова
 • Елена Атанасова
 • Мария Атанасова
 • Йорданка Юрукова
 • Стефка Найденова
 • Юлия Стоянова

Сектор „Операционен блок”

Медицински сестри:

 • Сашка Братанова
 • Стефка Лазарова
 • Иванка Стоянова
 • Валентина Тодорова

Санитари:

 • Татяна Григорова
 • Петранка Шишкова
 • Василка Трайкова

______________________________

2. Второ УНГ отделение с профил обща оториноларингология

Началник на отделение - главен асистент д-р Орлин Стоянов

Старша мед.сестра – Павлинка Кънчева

Стационар

 • доц. Спиридон Тодоров, дм

Лекар -асистент:

 • д-р Юлиян Хаджиев

Лекари – ординатори:

 • д-р Тома Аврамов
 • д-р Илиана Тодорова – Найденова
 • д-р Никад Алхури
 • д-р Давид Хунашвили

Медицински сестри:

 • Веса Петкова
 • Анка Ранчинска
 • Фроска Битова
 • Николина Николова
 • Василка Георгиева 
 • Недка Атанасова 
 • Атанаска Танева
 • Савка Ташева

Санитари:

 • Вангелина Рашкова
 • Румяна Димитрова
 • Катя Дончева
 • Николина Илиева
 • Илияна Чербаджиева

Операционен блок:

Медицински сестри:

 • Катя Христова
 • Веска Гидулска

Санитар:

Татяна Илиева

______________________________

3. Трето УНГ отделение по детска оториноларингология

Началник на отделение: д-р Любен Попов, дм

Старша мед.сестра - Рени Наполеонова

Общ детски сектор

Лекар - асистент Иглика Станчева

Медицински сестри:

 • Емилия Георгиева
 • Елисавета Джерекарова
 • Илка Мерджанова
 • Недялка Гълъбова
 • Ангелина Иванова

Санитари:

 • Юлиана Георгиева
 • Детелина Петрова
 • Лина Гълъбова

Сектор “Операционен блок”

Медицинска сестра, анестезиология - Надя Манолова

Медицински сестри, операционни:

 • Виолета Триторова
 • Даниела Милева

Санитар, операционна - Росица Добрева

______________________________

4. Отделение "Отоневрология"

Началник отделение – проф. Александър Карапанчев, дмн, Национален консултант по отоневрология

Лекар – главен асистент д-р Тодор Широв, дм

Мед. сестра Цветанка Худякова

______________________________

5. Отделение "Ендоскопия"

Началник отделение – доц. Цоло Цолов, дм - повече >>

Лекар – ординатор - д-р Мирослава Цекова - Чернополска

Д-р Милена Миткова

Медицинска сестра: Светлана Папазова

______________________________

6. Отделение "Аудиология"

Началник отделение - проф. Диана Попова, дмн

Лекар – главен асистент доц. Соня Върбанова, дм

Медицински сестри Даниела Стойкова

Румяна Василева

______________________________

7. „Отделение фониатрия”

Началник отделение – проф. Досю Досков, дмн

Лекар – главен асистент Христо Бенов

Лекар - асистент Даниела Доскова

Специалист в.о./фонопед/ – н.с. I ст. Камелия Янкова

Санитар – Гергина Мисалева

Начало ^^