РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛИНИКА УНГ

Доцент Спиридон Тодоров, дм

Началник на Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

  

Трудов стаж      

                                            

2014 г.               УМБАЛ  „Царица Йоанна - ИСУЛ” 

2012 г.               Медицински университет, София

                           Медицински факултет, Катедра УНГ болести

                           Доцент, висше училище 

1993 г.               УМБАЛ  „Царица Йоанна - ИСУЛ”

                           Лекар ординатор в клиника по УНГ болести
1991 
-1993 г.     Първа детска болница,София

                           Лекар ординатор в УНГ кабинет

1991 -1991 г.     Общинска болница,Кнежа

Лекар в УНГ кабинет

1990 -1990 г.     Общинска болница, Кнежа

                 Лекар УНГ,  училищен лекар

   

Образование

  

2013 г.        „Здравен мениджмънт”

 

2011 г.         Професионална квалификация  по „Фониатрия”

 

2010 г.         Курс по кохлеарна имплантация

                    University Clinic ENT Department Poznan,Poland

 

2009 г.        Диплома за образователна и научна степен „Доктор”

                   По научна специалност Оториноларингология

                   Въз основа на защитена дисертация на тема:

 Рецидивираща респираторна попиломатоза в детската     възраст”

 

 1998 г.      Завършен курс по Ендоскопска хирургия на околоносните кухини и на ринобазиса

 

Начало ^^