Клиника по клинична фармакология и терапия

 

Курсове за лекари по СДО за рационално използване на антимикробни средства.

За контакт:

Телефон: 02/ 9432 152

e-mail: phatmacology@isul.eu

 

Начало ^^