Отделение по патологична анатомия

 

В отделението се провеждат платени тематични курсове за индивидуално или групово обучение на лекари и лаборанти по следните теми:

 • За лекари:
  • УНГ-патология
  • гастропатология
  • невропатология
  • обща патология
 • За лаборанти:
  • рутинна хистологична обработка
  • изготвяне на гефрири
  • обработка на гастробиопсии
  • имуноморфологична обработка

За контакт: тел. 9432 464 – секретар; 9432 477 – ст. лаборант

E-mail: pathoanatomy@isul.eu

 

Начало ^^