История на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Указ на Цар Борис ІІІ за утвърждаване на Закон за построяване на болница на обществените осигуровки в София (по-късно Работническа болница „Царица Йоанна”, днешна УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”), Държавен вестник, Брой 3/1927година

Начало ^^