Клиники и отделения
- Стационарен блок
- КАИЛ повече>>
- Клиника по гастроентерология повече>>
- Клиника по кардиология повече>>
- Клиника по лъчелечение повече>>
- Клиника по неврология повече>>
- Клиника по неврохирургия повече>>
- Клиника по нефрология повече>>
- Клиника по образна диагностика повече>>
- Клиника по ортопедия и травматология повече>>
- Клиника по очни болести повече>>
- Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика _повече>>
- Клиника по УНГ болести повече>>
- Клиника по физикална и рехабилитационна медицина повече>>
- Клиника по хемодиализа повече>>
- Клиника по хирургия повече>>
  Клиника по клинична фармакология и терапия повече>>
  Клиника по детска клинична хематология и онкология повече>>               www.sbaldohz.com>>
  Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология повече>>

 

- Диагностично-консултативен блок повече>>

 

- Отделения
- Спешно отделение с диагностичен стационар повече>>
- Отделение по патологична анатомия повече>>

 

- Лаборатории
- Лаборатория по трансфузионна хематология повече>>
- Лаборатория по микробиология и вирусология повече>>
- Клинична лаборатория повече>>

 

Начало ^^