Ръководство на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор

професор д-р Боряна Делийска, дмн - зам.-директор по научната и учебна дейност повече>>

доц. д-р Евгения Русчева - зам.-директор по медицинската дейност

Десислава Кирилова - зам.-директор по икономическата дейност повече>>

Катя Димова - главна медицинска сестра повече>>

Начало ^^