Диагностично-консултативен блок

 

В диагностично-консултативният блок се извършва планова хоспитализация, препоръчва се терапия и се провежда лечение на хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

Хоспитализацията на пациентите извън тези, приемани по спешност, се извършва от 8-14 часа. Контролните прегледи на изписани пациенти се извършват от 8-14 часа. С предимство се ползват постъпващите пациенти. Консултации на амбулаторни пациенти се извършват от 14-16 часа. Те могат да бъдат прегледани от 8-14 часа при спазване на предимството на постъпващите, хоспитализираните и тези за контролни прегледи. След 14 часа консултацията е по време на явяване на пациента.

Началник: д-р Фанка Койчева

http://www.isul.eu/snimki/12_2d.jpg

http://www.isul.eu/Kliniki/ot_speshno/s_2et.jpg

Подробните правила за достъп до Диагностично-консултативния блок се осъществява съгласно ПРАВИЛНИК за условията и реда при извършване на прегледи, изследвания и хоспитализации в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД (Word format) повече>>

Диагностично-консултативният блок разполага със:

______________________________________________________________________________________________________

Приемно-консултативни кабинети по различни специалности.

Намират се в Западния блок над Спешно отделение.

 • Алергологичен кабинет - I ет. №204 повече>>

 • Кабинет по кардиология - І ет. №205

 • Клинична лаборатория - І ет. №209 повече


 • Кабинет по очни болести - І ет. №212

 • Кабинет по гастроентерология – І ет. №213

 • Кабинет по метаболитни заболявания - І ет. №214

 • Кабинет но нефрология - І ет. № 215

 • Кабинет по кожни болести - №217 повече>>

 • Кабинет по ушни-носни и гърлени болести - І ет. №218

 • Кабинет по неврохирургия - І ет. №219

 • Кабинет по ушни-носни и гърлени болести - детски - І ет. 220

 • Кабинет по детски болести - І ет. №221 повече>>

 • Кабинет по хирургия - І ет. №223

 • Кабинет по ортопедия и травматология - І ет. №224

 • Кабинет по урология - І ет. №225

 • Кабинет по психиатрия - I ет. - повече

 • Служба трудова медицина - І ет.


Диагностично-консултативен център към Клиниката по гастроентерология

Кабинети – ІІ ет., Централен блок:

 • Болести на тънките черва

 • Болести на черния дроб

 • Ендолуменна ултразвукова диагностика

 • Едноскопска ултразвукова диагностика

 • Горна ендоскопия

 • Долна ендоскопия

 • Ехографски кабинет

 • Ренгенология

Начало ^^


___________________________________________________________________________________