Клиника по хирургия
"Генерал проф. д-р Kоста Стоянов"

 

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Предлагамe Ви да се запознаете с историята и възможностите на Клиниката по хирургия „Генерал проф. д-р Коста Стоянов”. Тя е разположена на ІV етаж в южното крило на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” в София, ул. „Бяло море” № 8. Клиниката има изключително богати и разнообразни възможности да провежда диагностика и лечение при хирургични заболявания на органите в коремната кухина - жлъчен мехур, жлъчна система, черен дроб, задстомашна жлеза, далак, долната част на хранопровода, стомаха, дванадесетопръстника, тънките и дебелите черва, както и при всички видове хернии, при заболявания на ануса и перианалното пространство, ретроперитонеума, млечната жлеза и др.

В Клиниката по хирургия се оказва спешна и планова хирургическа помощ на хиляди болни при безотказен денонощен прием.

Чл.-кор. професор д-р Д. Дамянов, дмн

____________________________________________________________________________________________

  Университетска многопрофилна болница „Царица Йоанна - ИСУЛ” е построена през периода 1934 - 1936 г. В тогавашната работническа болница е разкрито хирургично отделение, оглавявано от д-р Иван Рашев (1936-1937), д-р Генков (1937- 1945) д-р Димитър Плосков (1945 - 1950), по-късно професор по хирургия и урология към ВМИ - Пловдив. През 1951 г. на базата на болницата е създаден Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ). В него е разкрита академичната Катедра по болнична/коремна хирургия, ръководена последователно от ген. проф. д-р Коста Стоянов, проф. д-р Димитър Маринов, проф. д-р Аршавир Дереджян, проф. д-р Асен Мерджанов, чл.-кор. проф. д-р Дамян Дамянов. През 1984 г. в болницата се разкрива втора клиника по спешна хирургия, оглавявана от проф. д-р Димитър Четрафилов и проф. д-р Иван Виячки. След сливането през 2002 г. на двете клиники днес техен наследник се явява Клиниката по хирургия.
Генерал проф. д-р Коста Стоянов
   

 

Приемът на болните се осъществява в амбулаторни приемни кабинети. Кабинетът за планов прием е разположен на І етаж в поликлиничната сграда. Там ще бъдете посрещнати от м.с. Невена Величкова, както и от хирург с голям опит. Кабинетът работи от 8.00 до 14.00 часа. В него се осъществяват амбулаторни консултации, превръзки, манипулации.

Кабинетът за прием по спешност се намира на партера. Той функционира денонощно. Дежурният хирургичен екип осъществява прегледи, консултации, изследвания по спешност, а при необходимост уточнява показанията за операция, приема пациентите и извършва хирургическата намеса.

В клиниката по хирургия има 20 болнични стаи с по 1 или 2 легла. Към всеки две стаи има самостоятелен, модерен санитарен възел.

Стаите са оборудвани с болнични легла, над които има модерен панел за медицински газове, за кислород, за аспирация, самостоятелно осветление до леглото на болния, електрически контакт, интернет връзка. Във всяка болнична стая има малък хладилник и телевизор. Осигурени са климатизация и щори на прозорците, както и телефонна връзка в рамките на болницата.

По желание на пациенти в 4 стаи е възможно настаняване срещу заплащане на болния с или без придружител, т.е. в стая с 1 или 2 легла.

Обслужването на пациентите е осигурено от опитни медицински сестри.

Офисът на старшата медицинска сестра М. Тасева е разположен с поглед към общия коридор, което осигурява наблюдение и лесен контакт. Подобна видимост е осигурена към манипулационната стая, където медицинските сестри подготвят лекарствата и системите, с които се осъществява лечението на болните.

Подготовката на болните за операция се извършва в специално пригодени помощни помещения. Превръзките на пациентите се извършват в две превързочни стаи от превързочната медицинска сестра Ц. Витанова с 30-годишен опит.

Следоперативното наблюдение се извършва в модерно, съвременно оборудвано следоперативно отделение.

В него са разположени 6 легла в две отделни помещения.

Осигурява се изолация между отделните легла при необходимост. Отделението има самостоятелна климатизация. В следоперативния период за пациентите се грижат 7 опитни медицински сестри, ръководени от м.с. Мариана Стаменова. За ранното раздвижване и рехабилитация на болните ежедневно полага грижи медицински рехабилитатор.

Административният сектор включва кабинетите на ръководителя на клиниката, на зав.отделенията и главния административен асистент, както и лекарски кабинет.

Административното обслужване при постъпване и изписване на пациентите се осъществява в канцеларията.Тук Вашата медицинска документация ще бъде приета за регистриране, ще получите указания във връзка с хоспитализацията Ви, след което ще Ви насочат към болничните стаи и контакт със старшата сестра. Същевременно тук ще получите вашата епикриза и болничен лист при изписване, успоредно с уреждане на административните формалности.

В Клиниката по хирургия разчитате на високата компетентност и дългогодишен опит на лекарски състав от 22 хирурзи. Сред тях имате възможност да изберете своя бъдещ оператор.

Лекарите осигуряват, заедно с медицинските сестри, 24-часов непрекъснат лечебен процес и наблюдение. Ръководител на клиниката е чл.-кор. проф. Дамян Дамянов. Началник на І отделение (1 - 10 стая) е доц. Бойко Коруков, а на ІІ отделение (11-20 стая) доц. Николай Пенков. Главен административен асистент на клиниката е д-р Гроздю Генчев, отговорник и на операционния блок. Отговорник за следоперативното отделение е д-р Живко Ангелов. Хирурзи с голям клиничен и оперативен опит са още д-р Петър Първанов, д-р Румен Лозанов и др.

В Клиниката се трудят всеотдайно млади хирурзи с вече натрупан разностранен опит и квалификация.

Клиниката по хирургия е основно университетско звено, в което целогодишно се извършва обучение на специализиращи лекари, студенти, стажант-лекари, медицински сестри.

В курсове за следдипломно обучение повишават квалификацията си хирурзи от цялата страна и други софийски клиники.

Клиниката по хиругия има постоянната подкрепа и възможност за ежедневно ползване на клинична лаборатория, лаборатория за микробиологично изследвания, патоморфологична лаборатория, кабинети за ехография, рентгенови изследвания, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс.

Изключително полезно е близкото взаимодействие и контакт с Клиниката по гастроентерология, което позволява компенентно и ускорено извършване на консултации, на ехографски изследвания и манипулации, на ендоскопски изследвания - гастродуоденоскопия, фиброколоскопия, ректоскопия и др.

Клиниката по хрургия колаборира тясно с Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

При тежка операция или утежнено състояние болният ще бъде настанен в Централна реанимация за денонощно близко и отговорно лечение.

Клиниката по хирургия разполага с обновен модерен операционен блок с три операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура за анестезия. Модерните и мобилни операционни маси и операционни лампи осигуряват удобно и за болния, и за хирургическия екип положение. Налице е богат и разнообрезен хирургически инструментариум.

Обслужването е поверено на екип от операционни сестри, ръководени от м.с. Соня Зашева, анестезиологични сестри, операционни санитари.

В операционните зали е осигурена видеовръзка, има апаратура за видеозапис на оперативните намеси, както и за телефонни комуникации.

Една от операционните зали е изцяло оборудвана и приспособена за лапароскопски операции. На специална количка са разположени видеокамера и монитор, източник на светлина и инсуфлатор на инертни газове, електрическа помпа и електрокоагулатор. Със специални инструменти през миниатюрни отвори при малка оперативна травма се извършват операции върху жлъчния мехур, жлъчните пътища, при хернии и заболявания на апендикса и др.

Богатство за Клиниката по хирургия е неговото oтделение за еднодневна хирургия.

Входът за него е от ул. "Малкара" №1.

Отделението бе построено през 2007 година.

В новата и модерна сграда ще бъдете посрещнати от администраторката Ваня Тодорова. В отделението работят лекарите д-р Петър Герзилов и д-р Цветелина Спиридонова, подпомогнати от м.с. Ирина Мишева. В приемния кабинет се осъществява преглед от всеки хирург от състава на клиниката, избран от Вас.

Отделението по еднодневна хирургия разполага с 4 болнични стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел. Оборудвани са с модерни легла и техника за следоперативно лечение и наблюдение. Във всяка стая има телевизор и интернет-връзка.

Операциите са извършват в две нови модерни, климатизирани операционни зали, оборудвани със съвременната операционна техника - маса, лампа, електрокоагулатори, анестезиологични апарати. Помещенията в операционния блок отговарят на всички съвременни стандарти за архитектурно оформление, осветление и климатизиране.

____________________________________________________________________________


Центърът за рак на гърдата в ИСУЛ въведе нов метод за лечение   повече>>

16 юни 2016

____________________________________________________________________________

За контакти: телефон 9432 277

E-mail: hirurgi@isul.eu

Начало ^^