Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"

 

Клиника по гастроентерология


ЛЕКАРИ:

Ръководител Катедра по ГЕ – Проф. д-р Борислав Владимиров

Проф. д-р Людмила Танкова

Проф. д-р Йордан Генов

Проф. д-р Ваня Герова – Нанкова

Доц. д-р Пламен Пенчев

Доц. д-р Бранимир Големанов

Доц. д-р Венцислав Наков

Д-р Иван Лютаков - асистент

Д-р Теодора Комитова – асистент

Д-р Климентина Герджикова – асистент

Д-р Живко Черкезов - ординатор - анестезиолог

Д-р Надежда Кашукеева – ординатор

Д-р Евгения Пирьова - ординатор

Д-р Румяна Митова - ординатор

Д-р Николай Колев - ординатор

Д-р Яна Валериева - ординатор

Д-р Станислав Чурчев - ординатор

Д-р Радислав Наков – ординатор

Д-р Станислава Керемидчиева – ординатор

Д-р Мила Ковачева – Славова - специализант

Д-р Христо Вълков - специализант

Д-р Тодор Ангелов - специализант

Д-р Вергиния Калчева - специализант


МЕДИЦИНКИ СЕСТРИ:

Валентина Пенева – старша мед. Сестра

Капка Стоименова

Ллилия Янчева

Мария Борисова

Иванка Петкова

Христина Велева

Красимира Досева

Маргарита Петрова

Катя Минкова

Мария Георгиева

Вяра Данчева

Ирен Димитрова


Таня Мишева – инспектор НМИ
Зорница Миладинова – инспектор НМИ


САНИТАРИ

Марияна Симеонова

Радка Ковачева

Лиляна Ранева

Христо Илиев

Жана Стоименова

Красимира Стойкова