Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"

 

Професор д-р Борислав Владимиров, дм

Началник на Клиника по гастроентерология, Катедра ГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” 
Завеждащ Първо отделение по заболявания на горния етаж на гастроинтестиналния тракт, билиарната система и панкреаса в Клиниката по гастроентерология, Катедра ГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ

Професионален стаж

 

 

_________________________

 

 

Дати ( от-до )

 

От 1984 и понастоящем

Име и адрес на работодателя

 

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София

Вид на дейността или сферата на работа

 

Лекар- специалист и преподавател в Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология

Заемана длъжност

 

Асистент (1984-1989), старши асистент (1989-1990), главен асистент (1990-1996), Началник отделение - доцент (от 1996 и понастоящем), Клиника по гастроентерология; Заместник директор по медицинската дейност (от 2006 и понастоящем), професор - 2012 г.

Основни дейности и отговорности

 

Клинична - в областта на гастроентерологията, гастро-интестиналната ендоскопия и вътрешните болести ( диагностична, лечебна и експертна; преподавателска и научно-изследователска; и административно-управленческа)

_________________________

 

 

Дати ( от-до )

 

1983-1984

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

 

Александровска болница, Медицинска aкадемия, София

Лекар в Централна консултативна поликлиника

Ординатор – ендоскопист

_________________________

 

 

Дати ( от-до )

 

1980-1982

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

Районна болница – Дупница

Лекар в Отделение по вътрешни болести

_________________________

 

 


 

 

Образование и обучение

 

 

_________________________

 

 

Дати ( от-до )

 

1986-1991

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети / застъпени професионални умения

 

Гастроентерология, диететика (1991)

_________________________

 

 

Дати (от-до)

 

1979-1986

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Вътрешни болести

_________________________

 

 

Дати (от-до)

 

1973-1979

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Медицински факултет, Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Медицина (1979)

_________________________

 

 


 

 

Научни степени и звания

 

 

_________________________

 

 


 

2012 - Професор по гастроентерология

_________________________

 

 


 

1996 - Доцент

_________________________

 

 


 

1990 - д.м. (к.м.н.), дисертация на тема: “Ендоскопско лечение на обструкциите на жлъчните пътища”

_________________________

 

 

Публикации

 

Над 130 оригинални статии на български и английски език, съавторство в книги и учебници

_________________________

 

 

Сфера на научни интереси

 

Гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, пептични заболявания, инфекция с Helicobacter pylori; тумори и други заболявания на храносмилателната система

_________________________

 

 

Членство в научни организации

 

  • БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО - КАСИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ ПО ЕНДОСКОПИЯ

  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ

  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА (OESO)

  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ

  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРЕН ДРОБ

  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

_________________________

 

 

Други членства

 

  • РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"

  • Местната комисия по етика към УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, София – председател

_________________________

 

 

Професионални отличия

 

Медик на годината 1994

Начало ^^