Клиника по нефрология

Лекарите извършват амбулаторна консултативна дейност чрез направления от НЗОК или свободен прием по утвърден Правилник

____________________________________________________________________________

За бъбреците с любов..- http://bnr.bg/hristobotev/post/100582587/za-babrecite-s-lubov

____________________________________________________________________________

Начало ^^