Клиника по неврохирургия

 

Приемът на пациенти се осъществява на І-ви етаж в Диагностично-консултативния блок, където:

 • се попълва необходимата документация и се извършват някои диагностични изследвания, а в случаи на спешност - и манипулации
 • болните подписват информирано съгласие, с което удостоверяват съгласието си за извършване на определени манипулации. В хода на лечението при необходимост от провеждане на лумбална пункция, ангиография, миелография или на оперативното лечение, болните подписват допълнително информирано съгласие
 • се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента

За хоспитализация пациентът е необходимо да носи със себе си:

 • талон-направление за хоспитализация №7, взет от общопрактикуващ лекар или специалист
 • образни изследвания - рентгенови снимки, скенер, МРИ; резултати от параклинични изследвания, кръвна картина, биохимия, алергологично тестуване (ако има направени такива)
 • епикризи и документация от предшестващи хоспитализации
 • актуална рентгенова снимка на бял дроб
 • диабетици, които ползват инсулин с инжектор е препоръчително да носят инжектора с необходимото количество от предписания им инсулин
 • тоалетни принадлежности (пижама, чаша, лъжица, чехли)

Друга информация

 • потребителска такса повече>>
 • допълнително заплащане се налага при избор на оператор и в случаите, при които НЗОК не заплаща скъпоструващите консумативи за провеждане на лечение. Пациентите сами закупуват тези консумативи (аневризмални клипси, мозъчна ликводренираща клапна система, двусегментни спинални импланти, полисегментни импланти и др.)
 • клиниката разполага с две ВИП-стаи, които са възможност за ползване на по-висока категория хотелски услуги.
 • Когато състоянието на пациента позволява, персоналът го запознава с вътрешния ред на клиниката

Свиждане и информация

Четвъртък и неделя 16.00-18.00 часа

Информация за пациенти, лекувани в стационара: 12.30-13.30 часа

Клиниката се намира на I етаж в стационарния блок на болницата

При изписване на пациент от клиниката той получава следните документи:

 • епикриза в 2 екземпляра (при необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението в домашни условия, това изрично се упоменава в епикризата)
 • болничен лист (ако е необходим)
 • резултати от изследвания
 • при изписване на болен, чието състояние налага придружител, той се предава на близките му
 • фактура за платена потребителска такса и допълнително поискани платени здравни услуги
 • след изписването, в рамките на 1 месец, пациентът има право на два прегледа от лекар в клиниката

Историята на заболяването и приложената към нея епикриза се съхраняват в архив-библиотеката на клиниката за срок, регламентиран от законодателството на страната.

Информация за консумативи и импланти, прилагани в Клиниката по неврохирургия, които не се покриват от НЗОК и се заплащат от пациентите - повече>>

За контакти

Телефон: тел: 02/ 9432 375 - лекари; 9432 605 - канцелария; 9432 613 сестри

Е- mail: neurosurgery@isul.eu

Контролът се извършва от началника на клиниката - проф. А. Къркеселян, тел. 02/9432 378 и старшата мед. сестра - Илка Карагеоргиева, тел. 9432 176

Начало ^^