Клиника по неврология

 

Местоположение

Клиниката по нервни болести към МБАЛ "Царица Йоанна" e разположена на ІV етаж на болничната сграда - София ул."Бяло море" №8.

Към Клиниката функционират специализирани кабинети за лечение и диагностика на болест на Паркинсон, множествена склероза, дегенеративни заболявания, деменция, епилепсия, главоболие, хронична болка, световъртеж от централен произход и др. Извършват се невропсихологични изследвания. Консултират се деца с обучителни проблеми, с изоставане в речевото развитие, дислексия.

Специализираните кабинети се намират в Клиниката по нервни болести. Там се извършват прегледи на пациенти от цялата страна.

Прием на пациенти в Клиниката по нервни болести

Пациентите се приемат в неврологичен кабинет към Спешно приемно отделение като се изготвя История на заболяването (ИЗ) и се подписва декларация за информирано съгласие за извършването на всички необходими изследвания и анестезии и евентуален риск, който произтича от тях. Пациентът подписва Декларация за задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40 от ЗЗО и съгласно изискванията на НРД; Декларация за информирано съгласие на пациента за реда за заплащане на диагностиката и лечението на неговото заболяване. При малолетни пациенти това се извършва от близките или настойниците му. Пациентът се записва в журнал за приети болни, като се вписват трите имена, точен адрес, възраст, приемна диагноза. Извършва се санитарна обработка и се описват наличните ценности и те се предават на близките срещу подпис в ИЗ.

Предаване на пациенти – от приемния кабинет пациентът е придружен от санитар и/или близки до съответното отделение на клиниката.

Приемане на пациенти в клиниката – пациентът се приема от лекар, медицинска сестра, името му се записва в журнал за приети болни, той се настанява на легло и се запознава с вътрешния ред на клиниката.

Изписване на пациенти – изготвя се епикриза, при необходимост - болничен лист, рецепта за домашно лечение, насока към личния лекар. Предаването им е срещу подпис на пациента в ИЗ и плетена такса за болничното лечение. След изписването пациентът, в рамките на 1 месец, има право на два безплатни прегледа от лекар в клиниката.

Дневен режим на пациента в клиниката:

1. Всеки новопостъпил болен в клиниката се запознава с вътрешния ред и е длъжен да го спазва:

 • 6.30-7.00 ч. - ставане от сън и оправяне на леглата
 • 7.00-7.30 ч. - извършване на личен тоалет самостоятелно или от персонала
 • 7.30-8.15 ч. - закуска
 • 8.15-8.30 ч. - раздаване на лекарства
 • 8.30-0.00 ч. - сутрешна визитация, извършване на манипулации според назначения на лекуващия лекар
 • 10.00-12.00 ч. - извършване на необходими изследвания
 • 12.00-13.00 ч. - обяд
 • 12.30-13.00 ч. - даване на сведение на близките на пациентите – ежедневно
 • 13.00-14.00 ч. - изписване на пациенти
 • 14.00-16.00 ч. - задължителна обедна почивка
 • 16.00-17.00 ч. - свиждане – вторник, четвъртък и неделя – само в Общо неврологчно отделение
 • 17.00-17.30 ч. - следобедна визитация
 • 17.30-18.00 ч. - извършване на манипулации
 • 18.00-19.00 ч. - вечеря, получаване на лекарства
 • 20.30-21.00 ч. - вечерна визитация
 • 22.00 ч. - лягане

2. Болните нямат право да държат при себе си цивилни дрехи, вещи (съхранението става в болничния гардероб на болницата).

3. Не се разрешава внасянето на храна с изключение на плодове, сокове, бонбони и бисквити.

4. Не се разрешава присъствието на придружители в клиниката

5. Не се разрешава свиждането с пациенти, приети в Интензивно неврологично отделение

6. Болни, които нарушават вътрешния ред, вкл. забраната за тютюнопушене, подлежат на дисциплинарно изписване от клиниката.

Информирано съгласие

Информирано съгласие в клиниката по неврология се изисква преди извършване на следните манипулации и изследвания:

 • Информирано съгласие за поставяне на венозен катетър
 • Иинформирано съгласие на провеждане на антибиотична терапия
 • Информирано съгласие за доплер-сонографско изследване
 • Информирано съгласие за електромиографско изследване
 • Информирано съгласие за електроенцефалографско изследване
 • Информирано съгласие за изследване на евокирани потенциали
 • Информирано съгласие за провеждане на рентгеново изследване
 • Информирано съгласие за лумбална пункция
 • Информирано съгласие за провеждане на ангиографско изследване

Декларация за:

 • запознаване с правилника за вътрешния ред в клиниката
 • съгласие/несъгласие за представяне и клинично изследване на пациента пред студенти и специализиращи лекари по медицина и неврология в процеса на тяхното обучение в клиниката
 • информация за предлагано кетърингово хранене срещу заплащане от пациента

Допълнително заплащане

Клиниката по неврология разполага с две самостоятелни стаи с отделен санитарен възел. Цената за ползване на тази по-висока категория хотелска услуга е оповестена в ценовата листа на болницата.

Похвали и оплаквания

Похвалите или оплакванията на пациентите могат да се впишат в Книга за похвали и оплаквания, която се разглежда от ръководството на клиниката. При изписването пациентите имат възможност да попълнят анонимна анкетна карта за удовлетвореността им от лечението и обслужването по време на болничния престой и да я пуснат в затворена урна в клиниката. Анкетните карти се разглеждат от ръководството на клиниката.

________________________________

Хирургично лечение на инсулти в сътрудничество между УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" и УМБАЛ "Света Екатерина, БНТ 1, По света и у нас - информационна емисия, 19.40 часа - повече>>
- 3 август 2013

________________________________

За контакти:

Начало ^^