Отделение по медицинска онкология

Прием в Отделение по медицинска онкология

Приемът на пациенти в отделението е предварително планиран.

  • 1 стъпка:  записване на първичен преглед и консултация – от 11:30 - 15:30ч на тел: 02 943 24 31
  • 2 стъпка: предварителна консултация и определяне на терапевтично поведение – избиране на схема и ред на лечебни процедури.
  • 3 стъпка: изпълнение на плана.

Организация на работата в Отделението по медицинска онкология

От  07:30ч – 10:30ч.:  постъпване на планираните за деня пациенти в стационар, дневен стационар и по клинични програми.  В кабинет №11 медицинските сътрудници към отделението въвеждат данните на пациентите в информационната система на болницата. Те планират и насочват за лабораторни и визуални изследвания, за провеждане на предварително определени консултации.

До 09:30ч.: обсъждане на терапевтичния план на ново заявени пациенти и пациенти на отделението , които се нуждаят от промяна в лечебната тактика.

От 09:30ч  до 12:00ч се извършва прием на лекар-специалист, след получаване на резултатите от проведените в предходната стъпка изследвания: лабораторни, визуални и  допълнителни консултации.

Постъпването, независимо от ритъма на терапевтичната схемата (7дни, 14 дни, 21 дни и т.н.) винаги се консултира от лекарите-специалисти в приемно консултативния кабинет и след получаване на проведените в деня на постъпване лабораторни изследвания.

От 12:30ч до 14:00ч. провеждане на консултативни прегледи по предварителен график.

Какво трябва да знаем, ако постъпваме в стационар:
 
  • административно обработване от 07:30ч. до 09:30ч.
  • след консултация от лекар специалист и назначаване на лечението за курса, пациентите се записват в сектора за административно обслужване – в кабинет №31
  • след приключване на административното обслужване пациентите се настаняват от старшата медицинска сестра в стационара, като им се определя стая, легло и се запознават с наблюдаващия ги за съответния курс лекар
  • изписване на пациента и следващи манипулации след изписването, се коментират с наблюдаващия лекар, след окончателно получаване на информацията от деня и медицинските изследвания по време на престоя в клиниката
  • епикриза, болничен лист, протоколи и рецепти се получават след приключване на администриране на изписването в кабинет №31.


Часовете за получаване на документите от изписването са от 12:00ч. до 14:00ч.

Болни за консултация между лечебните курсове: Всички болни, които се лекуват в отделение по Медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” между постъпванията за лечение в стационара или дневния стационар, които имат тревожни симптоми или въпроси за своето състояние или лечение получават консултации за това в кабинет №11. Желателно е предварително да оповестят намерението си за консултация и да се запишат за нея на тел: 02 943 24 31
Нови болни, които се явяват за първи път за консултация или записване за лечение.
Всички пациенти, които се явяват за първи път, без изключение следва да минат през кабинет №11 с копия от цялата си медицинска документация: епикризи, рентгенови филми и други резултати от диагностични изследвания, хистология и е желателно да носят  документа, с който са насочени.  Консултациите на първичните пациенти се заплащат на касата на болницата по публикувания на сайта ценоразпис.

Пациенти за консултации със специалистите в клиниката
Предварително записване, дата и час за предпочитания специалист на тел: 02 943 24 31 между 11:30ч. - 15:30ч. Посочените часове са ориентировъчни, стриктното им спазване не винаги е възможно, поради естеството на заболяването
График на консултации на специалистите:
Д-р Марчела Колева – само след предварително записан час на тел: 02 943 24 31
Д-р Десислава Стоева - само след предварително записан час на тел: 02 943 24 31

Д-р Митко Ценов – предпочитан ден – вторник от 12:00ч. до 14:00ч. , желателно е предварително да се информирате за ориентировъчен час

Д-р Владимир Канарев – предпочитан ден – сряда от 12:00ч. до 14:00ч. , желателно е предварително да се информирате за ориентировъчен час

Д-р Грета Канарева – предпочитан ден – четвъртък от 12:00ч. до 14:00ч. , желателно е предварително да се информирате за ориентировъчен час

Лечението в клиниката се провежда за здравноосигурените лица с документи изисквани от НЗОК, които ще бъдат посочени при планиране на пациента. Пациенти с прекъснати здравноосигурителни права се лекуват в отделението като заплащат цената на клиничната пътека, лабораторните и визуални изследвания, изразходваните за тях лекарствени продукти и консумативи. Заплащане на положеният труд от персонала за системна лекарствена терапия е описан в ценоразписа на болницата, публикувани в сайта.  

E-mail: oncoterapy@isul.eu

Начало ^^