Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

 

Местоположение

 • Клиниката по терапия на вътрешните болести, метаболитнo-ендокринните заболявания и диететика е разположена на ІІ етаж в стационарния блок, с директен вход от бул." Д. Николаев” №26 и вътрешен вход с пряка връзка с болничния двор - градина.
 • Приемно-консултативният кабинет се намира на І етаж на Диагностично-консултативния блок.

Условия за амбулаторна консултация и хоспитализация

Хоспитализация по спешност

Хоспитализации и консултации по спешни и неотложени индикации се извършват денонощно чрез Спешното отделение на болницата.

Амбулаторно-консултативни прегледи

Пациентите не заплащатпрегледа, предхождащ хоспитализацията, както и два прегледа в рамките на 30 дни след изписването. Останалите амбулаторни прегледи се извършват срещу заплащане по ценоразпис на болницата.

Планова хоспитализация

 • В клиниката се извършва планова хоспитализация при предварително планиране в приемно-консултативния кабинет. Той се намира на І етаж на Диагностично-консултативния блок и работи от 8.00 до 14.00 часа. Разноските по плановата хоспитализация се покриват от НЗОК или и от пациента, ако той не е здравноосигурен. За да бъде извършена планова хоспитализация, пациентът трябва да има “Направление за хоспитализация” (бланка МЗ - НЗОК №7), издадено от личен лекар или специалист. При хоспитализация се изискват още: резултати от предишни изследвания, епикризи и други налични медицински документи.
 • При хоспитализацията на пациента се предоставя маршрутна карта за планова хоспитализация, за спешна хоспитализация, за диагностични процедури и дехоспитализация. (вж. по-долу)
 • Плановата хоспитализация се осъществява до 30 дни от датата на плануването, в зависимост от свободните легла в клиниката.
 • При желание на пациента могат да се извършват и някои допълнителни здравни услуги, за които се заплаща на болничната каса.
 • Клиниката има възможност да осигури самостоятелна стая с едно легло.
 • При хоспитализация пациентът попълва “Протокол за информирано съгласие”, в който са посочени изследванията и процедурите, които предстоят да му бъдат направени.
 • Придружители се допускат по изключение при болни, които не могат да се самообслужват.
 • Свиждането е в четвъртък и неделя от 16.00-18.00 часа. Внасянето на месо и месни продукти е нежелателно.
 • Необходимо е пациентът да носи със себе си: тоалетни принадлежности, прибори за храна, пижама и чехли (халат по желание) спортен екип (за провеждане на лечебна физкултура и физиотерапия).
 • При хоспитализация на пациентите се предоставят медицински информационни материали.
 • Епикризи се получават до 3 дни от изписването. Болничен лист се издава в деня на изписването, като за получаването му е необходимо пациентът да представи лична амбулаторна карта.

Маршрутна карта за планова хоспитализация

 • Приемен кабинет - КТВБМЗД - за издаване на история на заболяване.
 • Кабинет №23 - А - І етаж на Диагностично-консултативния блок - за регистрация на история на заболяване (8.00-16.00 ч.)
 • Каса на МБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ” - Биагностично-консултативен център, партер - за внасяне на потребителска такса (8.00 - 16.00 ч.)
 • Гардероб на болницата - с утерен (8.00 - 15.00 ч.) - за оставяне на лични дрехи и вещи по желание.
 • КТВБМЗД - с посока на движение - „топла връзка”, „рентген”, „ІІ УНГ отделение” или през главния вход на болницата и вътрешен двор - настаняване в клиниката.

____________________________________________________________________________


Диетичен режим при захарен диабет- повече>>

Препоръки за превенция и лечение на наднормено тегло и затлъстяване - повече>>

Подагра и хиперурицемия - повече>>

 


Начало ^^