Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология

Професор, член кореспондент, д-р Чавдар Славов

Началник на Клиника по урология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:

 

1979 г.                                   Лекар – Висш медицински институт – София

1984 г.                                   Специалност: урология, Висш медицински

                                               институт – София

2010 г.                                   Магистър „Здравен мениджмънт” - УНСС

 

Специализации:

 

1983 г.                                   Москва, Институт по Урология

1990 г.                                   Лил – Франция – Трансплантология

1991 г.                                   Лион и Париж – Франция – Трансплан-

                                               тология и Реконструктивна урология

1992 г.                                   Брюксел – Белгия – Организация на

                                               бъбречната трансплантация

1998 г.                                   Курс по “Здравен мениджмънт” – ВВМА

2002 г.                                   Ню Йорк – Колумбийски Университет –

                                               Лапароскопска хирургия

2002 г.                                   Лондон – Институт по Урология и

                                               Нефрология – Реконструктивна урология

2013 г.                                   Репродуктивна медицина

2014 г.                                    Хамбург – Германия – лазери в урологията

 

 

Длъжности:

 

1979 – 1980 г.                       Цехов лекар и ординатор в хирургично

                                               отделение на Окр. болница –Кюстендил

1980 г.                                   Асистент в Катедрата по урология –

                                               Медицинска академия – София

1984 г.                                   Старши асистент

1987 г.                                   Главен асистент

 

1995 г.                                   Доцент по урология, Медицински факултет,

                                               Медицински университет – София,

Зав. сектор по „Уролитиаза и екстракорпорална литотрипсия”

2004 – 2008 г.                       Зам. декан на МФ при МУ, София

2008 г.                                   Професор по урология

2009 – 2013 г.                       Началник „Клиника по урология”

                                               УМБАЛ „Александровска”

20.12. 2014 г.                        Член кореспондент на БАН

        

2009 – 2010 г.                        Член на Борда на директорите на УМБАЛ ”Св.Анна”

2010 – 2013 г.                       Национален консултант по урология

2012 – 2013 г.                       Член на КЛЧ към МЗ

2013 – 2014 г.                       Зам.- министър в  МЗ

2016 г.                                    Лекар – професор в Клиника по урология и Андрология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

2017 г.                                    Национален консултант по урология.

2017 г.                                    Началник Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

 

 

Научна и приложна дейност:

 

1988 г.                                   Кандидат на медицинските науки (D.M.)

2007 г.                                   Доктор на медицинските науки (D.M.N.)

2010 – 2013 г.                        Научен ръководител на трима докторанти (защитили), и научен консултант на още трима докторанти.

 

2003 – 2013 г.                       Ръководител и участник на осем научни

проекта премирани от СМН при МУ, София и на проект по МОН;

                                               Разработва и въвежда за първи път в

                                               България реконструктивните операции на

мъжката уретра с ламбо от букална и лингвална лигавици, с което нарежда нашата страна сред първите 10 в света усвоили този подход в уретралната хирургия;

Разработва и въвежда в урологичната практика над 10 диагностични и над 15

оперативни методики;

Участва активно в съвместни разработки

и публикации с Катедрата по химия и

биохимия (нискомолекулни амини при

урологични заболявания), с Научния

институт по невробиология при БАН

(пуринорецептори и механо-сензорна

трансдукция на пикочните пътища), с

Центъра по молекулна медицина при МУ-

изследване генома на карцинома на простатната  жлеза – световен проект PRACTICAL.

2007 – 2008 г.                       Лектор и модератор на І-ва национална

                                               академия за мъжко сексуално здраве.

м.март 2009 г.                       Съпредседател на Първи интердисциплинарен симпозиум “Съвременни аспекти на хипогонадизма при мъжа”;

м. ноември 2009 г.                Председател на Първи интердисциплинарен

                                               симпозиум по „Свръхактивен пикочен мехур”

2010 – 2014 г.                        Модератор и лектор на симпозиумите „Акад. Чудомир Начев“

2013 – 2014 г.                        Председател и член на комисията по създаване на „Медицински стандарти“ в:

1.      Урология

2.      Трансплантология

3.      Спешна медицина

2013 – 2014 г.                        Председател на координационен съвет по „Майчино и детско здраве“

2013 – 2014 г.                        Председател на „Национален консултативен съвет за редки болести“

2013 – 2014 г.                        Председател на „Експертен съвет по уринарни инконтиненции“

2013 – 2014 г.                        Съпредседател на „Експертен съвет по превантивна медицина“ към МЗ

 

 

Научни публикации:          

-    320 научни труда, от които 210 в научни

списания и сборници; през м. октомври 2007 г. негова публикация в Eur. J. Urology

е избрана за статия на месеца и е включена в системата на АСМЕ

- четири статии публикувани в Nature Genetics;

- 16  монографии и учебници Монографията                                   “Урогенитална туберкулоза” е издадена и на            английски с рецензии от водещи европейски уролози;

-  участие в научни форуми – над 130  (у нас и  в чужбина) с отпечатани резюмета във водещи урологични издания;

- 13 рационализации и изобретения;

- Импакт фактор – над 250

- Цитиран многократно в наши и чужди     издания /IF –над  3000/

Членства в научни

дружества и Асоциации:                     

1.      Член на постоянния комитет на Регионалния комитет на Световната здравна организация за Европа до 2014 г.

2. Член на Българското урологично дружество и член на Управителния съвет;

3. Член на Европейската асоциация по

урология (EAU);

4. Член на Световната урологична

асоциация (SIU);

5. Международен член на Американската

урологична асоциация (AUA);

6. Член на Българската асоциация по

сексуална медицина;

7. Член на Европейската асоциация

по сексуална медицина;

8. Член на редсъвета на сп. “Хирургия”;

9.Член на редколегията на сп. „Андрология“

10. Член на международната Асоциация по иконтинентност /ICS/

2008 – 2012 г.                       11. Член на академичния съвет на МУ,София

1999 - 2016 г.                        12. Член на факултетния съвет при МФ;

2014 г.                                   13. Член на НИС на ИБИР при БАН

 

Почетни звания и награди:        

1.     Алманах „Светила в българската медицина“ на Висша книжовна школа „Сириус“ 4, 2010

2.     Най-добрите лекари в София „Проект на Дарик радио“

3.     Почетна диплома „Лекар, на когото българите вярват“

4.     Почетен гражданин на гр. Кюстендил

5.     Награда за принос в областта на хирургическите науки на името на „Проф. Параскев Стоянов“ - 2009

6.     Награда за цялостен принос в областта на редките болести от НЦРБЛС – септември, 2014

7.     Почетен „Професор на SPA и Willnes култура“

8.     Носител на годишната награда за 2014 г. – „Ключа от Кулата“ на гр. Бургас


Начало ^^