Лаборатория по трансфузионна хематология

 

Хоспитализирани пациенти

 • Лабораторията работи денонощно.
 • Кръвни групи АВО/ RhD на пациенти се определят при постъпване в болницата, в случаите, в които в хода на лечебния процес има вероятност да се предприеме кръвопреливане.
 • На всички пациенти с предстоящо кръвопреливане се прави изследване за търсене на антиеритроцитни антитела и се изработва тест за in vitro съвместимост с единицата кръв, предназначена за кръвопреливане.
 • При необходимост се правят и други имунохематологични изследвания.
 • Информирано съгласие на пациента се изисква при:
  • преливане на кръв и кръвни съставки
  • при предоперативно автоложно кръводаряване

Амбулаторни пациенти

 • Кръв за имунохематологични изследвания се взема в лабораторията.
 • Изследванията се извършват съгласно графика за диагностика на амбулаторни пациенти.
 • Резултати от имунохематологични изследвания се получават от 8.00 до 9.00 ч. и от 12.30 до 14.00 ч. срещу подпис на взелия резултата.
 • Не се предоставят копия и преписи на резултати.
 • Имунохематологично изследване може да бъде извършено срещу заплащане по утвърден ценоразпис
 • Лабораторията предоставя Анкета за проучване на удовлетвореността на пациентите

Телефон за контакт: 9432-296 / 9432-396.

Лице за контакт: д-р Милтенова

E-mail: immunohaematology@isul.eu

 

Начало ^^