Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Лекари:

Д-р Стойка Радева, дм ст. асистент – повече

Д-р Ваня Мацанова асистент

Д-р Айча Заралиева – асистент Кинезитерапевти и рехабилитатори:

Мариела Мартинова - ст. рехабилитатор 
Радост Атанасова - рехабилитатор 
Наталия Баралиева - рехабилитатор 
Таня Тасева - рехабилитатор 
Тодорка Панова - рехабилитатор 

Полина Колева – рехабилитатор

Гинка Колева - рехабилитатор
Момчил Стаменов - рехабилитатор

Димчо Хаджиев - кинезитерапевт

Пламен Русинов - кинезитерапевт
Вергиния Спасова - кинезитерапевт 

Ивелина Александрова – кинезитерапевт

Зоя Младенова - парафинист
Галя Зайкова - санитар


Технически сътрудник:

Петя Иванова

  

Начало ^^