Клиника по физикална и рехабилитационна мадицина

 

Д-р Стойка Радева, дм

Началник на  Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

 

 

 

Образование:

медицина, ВМИ – София, 1985 г.

Специализации:

  • специалност по “Физикална терапия и рехабилитация “
  • курс по“Електродиагностика и електростимулация”
  • курс по“Акупунктура”
  • основен курс по “Акупунктура и моксотерапия”, организиран от СЗО, Монголия.
  • курс по “Мануална терапия”
  • курс по “Лазертерапия”

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

1985 г. - ординатор, Окръжна болница, Кюстендил.

1987 г. - асистент, Отделение по физикална терапия и рехабилитация, УМБАЛ “ Ц.Йоанна-ИСУЛ”

1994 г. - старши асистент, Отделение по физикална терапия и рехабилитация, УМБАЛ “ Ц.Йоанна-ИСУЛ”,

2016 г. – началник на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Преподавател на студенти - курсовете “Акупунктура”- цикъл А, В, С, Д;

Преподавател по следдипломно обучение на лекари - “Лазертерапия” и основен курс по “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Участие в научни форуми и публикации:

Научни статии в областта на рефлексотерапията при болни с обменни нарушения и заболявания на периферната и вегетативна нервна система, участие в национални и международни научни форуми. Над 10 публикации в български научни списания.

 

 

Начало ^^