Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

       Клиниката по физикална терапия и рехабилитация е най–старата за България в историята на специалността. Създаването ѝ датира от 1934 година. Към днешно време тя е една от водещите клиники, разполагаща със съвременна апаратура за електролечение (ниско-, средно- и високочестотни токове) и светлолечение, вакуумен масаж, кинезитерапевтичен кабинет, масажни кабинети за класически и рефлекторен масаж, постизометрична релаксация, кабинет по иглотерапия, кабинет по лазерпунктура, лазертерапия и фотофореза, кабинет за инхалационно лечение. Тук се осъществява апаратна и кинезитерапевтична терапия при следните заболявания:

  • заболявания на централна и периферна нервна система (състояние след прекаран мозъчен инсулт в подостър и хроничен стадий, множествена склероза, дискова болест със или без периферна пареза, следоперативно лечение при дискови хернии, дегенеративни промени на гръбначните прешлени, пареза на лицевия нерв, невралгия на троичния нерв и др.)

  • заболявания на опорно–двигателния апарат (следфрактурни състояния, Зудекова дистрофия, тендовагинити, бурсити, постоперативни и посттравматични заболявания на колянната става, гонартроза, коксартроза, периартрит на раменната става, състояние след поставяне на изкуствена тазобедрена и колянна става)

  • обменни и ендокринни заболявания (захарен диабет, метаболитен синдром, болестно затлъстяване)

  • ушни, носни, гърлени заболявания (риносинуити, отити, намалено обоняние, певчески възли)

  • очни заболявания – възпалителни, посттравматични, глаукома

  • гинекологични – аднексити, бартолинити, процедури преди предстоящо инвитро оплождане

  • кинезитерапия при болни на хемодиализа

  • заболявания в детската възраст – акушерска пареза, детска церебрална пареза (ДЦП) , крива шия (тортиколис)

  • заболявания на малкия таз – инконтиненция, ретенция на урината.

Клиниката използва специално разработени собствени методики за лечение на акушерска пареза и ДЦП при деца, както и при лечение на дискова болест, множествена склероза, метаболитен синдром, болестно затлъстяване при възрастни пациенти.

        От повече от 20 години в клиниката функционира кабинет по акупунктура (иглотерапия), обслужван от лекар с международен сертификат. Клиниката е основно звено в осъществяване на учебна дейност – обучение на студенти по медицина и на студенти по рехабилитация, както и следдипломна квалификация на лекари. Лечението се извършва от висококвалифицирани лекари, кинезитерапевти и рехабилитатори. Амбулаторно болни могат да се лекуват на достъпни цени по ценова листа, както и да използват пакет услуги по договор с НЗОК. Клиниката няма собствена леглова база.


       

        В Клиниката работят 18 служители: трима лекари, 8 рехабилитатора, един от които старши, 4 кинезитерапевта, двама санитари, 1 технически сътрудник. 
        Клиниката е разположена на ІV-ти етаж на сградата на Диагностично-консултативния блок на болницата


Телефони за контакт:
Клиника по физиотерапия и рехабилитация: 9432 – 298

E-mail: fizioterapia@isul.eu

 Гл. ас. д-р С. Радева, дм: 9432 – 414
Ас. д-р В. Мацанова: 9432 – 415
Ас. д-р А. Заралиева: 9432 – 379

 

 Начало ^^