Клиника по хемодиализа

 

За започване на диализно лечение пациентът се насочва от нефролог. Не е необходимо направление, тъй като диализното лечение се финансира от Министерство но здравеопазването, а не от НЗОК. Няма райониране за провеждане на диализно лечение в град София.

Диализното лечение на болните с хронична бъбречна недостатъчност се извършва амбулаторно. Транспортът до отделението и обратно до дома се извършва от Спешна медицинска помощ. Отделението не разполага със стационар. То се намира в Диагностично-консултативния блок на болницата. Има самостоятелен вход от ул. „Бяло море”, както и възможност трудно подвижни пациенти да бъдат транспортирани през естакадата със санитарен транспорт.

За диализно лечение на български граждани не е необходимо допълнително заплащане.

Информирано съгласие от пациента е необходимо:

  • при започване на диализно лечение
  • за създаване на временен съдов достъп за хемодиализа.

За контакт: тел. 9432520 и 9432383, E-mail: dialysis@isul.eu

При оплаквания: Галина Терзийска – старша медицинска сестра, тел. 9432520

Брошури за пациенти:

  • „Здрави ли са твоите бъбреци?”, автори доц. д-р Ст. Кривошиев, д-р Ц. Балдев повече>>
  • „Да се запознаем! Ние сме твоите бъбреци”, автори доц. д-р Ст. Кривошиев, д-р Ц. Балдев повече>>
  • Високо кръвно налягане и бъбреци, автори доц. д-р Ст. Кривошиев, д-р Ц. Балдев повече>>
  • Сол и бъбреци, автори доц. д-р Ст. Кривошиев, д-р Ц. Балдев повече>>

______________________________________________________________________________

Начало ^^