Отделение по патологична анатомия

 

В отделението се извършват платени изследвания:

  • На биопсичен материал
  • Съдебно-медицински прегледи, изследвания и аутопсии

Пациентите, починали в болницата в първите 24 часа от постъпването и при неизяснена диагноза, подлежат на задължителна аутопсия. На задължителна аутопсия подлежат и пациентите, починали в болницата и претърпели оперативна или инвазивна интервенция. По изключение изпълнителният директор на болницата разрешава освобождаване от аутопсия при писмено изразено желание на близките на починалия.

 

Начало ^^