Спешно отделение с диагностичен стационар

 

Спешно отделение работи 24 часа в денонощието.

Намира се на партерния етаж в Западния блок.

Спешно отделение разполага със:

 • Две противошокови зали
 • Стационар за наблюдение с 2 легла
 • Кабинет по ортопедия и травматология
 • Кабинет по хириругия
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен хирургичен кабинет - повече>>
 • Кардиологичен кабинет
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен кардиологичен кабинет - повече>>
 • Кабинет по очни болести
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност - повече>>
 • Кабинет по УНГ болести
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен УНГ болести кабинет - повече>>
 • Кабинет по неврохирургия
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен неврохирургичен кабинет - повече>>
 • Кабинет по неврология
  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен кабинет по нервни болести - повече>>

Прегледите се извършват от лекари от съответните клиники в болницата, които осъществяват спешната помощ и при показания - хоспитализация и оперативно лечение. Към отделението работят и 18 медицински сестри и 11 санитар-носачи.

При показания се осъществяват изследвания, хоспитализация и оперативно лечение.

Изследванията се извършват в Клинична лаборатория и в Отделението по образна диагностика, които функционират 24 часа.

Желателно е болният да има документ за самоличност, епикризи и друга медицинска документация.

За преглед на болни със спешни състояния не се изисква талон-направление.

Прегледите по спешност не се заплащат от пациентите. В случаите, в които оплакванията не отговарят на критериите в медицинските стандарти за спешно състояние, пациентът заплаща прегледа и изследванията (Правила за извършване на прегледи на пациенти от кабинетите в Спешно отделение на болницата повече>>).

_____________________________________________________________________________________________

Ръководство:

 • Д-р Диан Василев началник отделение повече>>
 • Петя Тошева старша медицинска сестра

_____________________________________________________________________________________________

Начало ^^