Медико - дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД

 

Въведение

Разкрит е през април 2002 г. към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Той е един от първите и един от най-големите центрове за специализирана извънболнична помощ, работещи към болниците в България.

Центърът е разположен на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, в сградата на бившата поликлиника, на V етаж. В него, в определени часове работят висококвалифицирани специалисти от клиниките на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

Медицинският център предлага модерна апаратура и коректно своевременно обслужване на пациентите, както и обслужване по трудова медицина.

Работи с направления по НЗОК по следните специалности:

 • унг (и детско унг)

 • отоневрология

 • алергология

 • очни болести

 • кардиология

 • ендокринология

 • урология

 • физиотерапия и рехабилитация

 • дерматология

 • онкология

 • пулмология

 • педиатрия

 • неврология

 • ортопедия и травматология

 • детска онкохематология

 • клинична лаборатория

 • микробиология

 • рентген – снимки, скенер, ямр

Специалистите на центъра са в тесен контакт със съответните клиники на болницата, като осигуряват своевременна хоспитализация при нужда от болнично лечение и гарантират медицинските пълен цикъл на медицинско обслужване. Прилагат се всички съвременни методи за извънболнично лечение на остро или хронично протичащи заболявания. В МДЦ функционират и кабинет по дентална медицина и служба по трудова медицина. Службата по трудова медицина извършва всички изискуеми от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и произтичащите от него нормативни документи, дейности въз основа на едногодишни абонаментни договори.

МДЦ работи със следните здравно- осигурителни фондове:

1.”ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” АД

2.”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”АД

3.”ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ”ЗАД

4.”ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

5.”ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

6.”ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СОФИЯ”ЕООД

7.ОЗОФ”ДОВЕРИЕ” ЗАД

8.”ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

9.”ЕВРОИНС-ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД

10.МЦ” АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ” ЕООД

__________________________________________________________________________________

Адрес: София ул. „Бяло море” № 8

Е-mailmsc_isul@abv.bg

__________________________________________________________________________________

ЗА СПРАВКИ: администрация на 5 ет. над Спешно отделение

КАСА: 5 ет. над Спешно отделение

ТЕЛ.: 02 9432 207

__________________________________________________________________________________

За контакти с администрация; за сигнали, жалби и подаване на молби за достъп до обществена информация - тел: 02/ 9432207

___________________________________________________________________________________

Начало ^^