Клиники

Awesome Image
Доц. д-р Мая Белитова, ИСУЛ
Доц. д-р Мая Белитова

Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение

Екип

Доц. д-р Мая Белитова - Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение 

Д-р Мая Младенова – Началник отделение по интензивно лечение 

Димитринка Ангелова - старша медицинска сестра

Лекари:

д-р Цветомир Маринов, главен асистент 

д-р Димитър Тонев, главен асистент 

д-р Златка Желева, асистент 

д-р Иван Геров, ординатор 

д-р Цветин Стайков, ординатор 

д-р Вилиана Радичкова, ординатор 

д-р Иван Табаков, ординатор 

д-р Симеон Динев, ординатор 

д-р Танислав Илчев, асистент, специализант 

д-р Бенислава Димитрова, асистент, специализант 

д-р Гергана Николова, специализант 

д-р Антонио Иванов, специализант

Анестезиологични медицински сестри:

м.с. Маринела Николова 

м.с. Вероника Дойчинова 

м.с. Ива Вачева 

м.с. Елена Апостолова 

м.с. Таня Ценева 

м.с. Весела Ниновска 

м.с. Теодора Ранова 

м.с. Ива Цимурова

Реанимационни медицински сестри:

м.с. Коца Коцъкова 

м.с. Цветанка Станкова 

м.с. Николина Гоергиева 

м.с. Теменужка Стаменкова 

м.с. Димитрина Мирославова 

м.с. Петя Петкова 

м.с. Емилия Гайдарджиева

Санитари:

Анка Чачева 

Светла Съйкова 

Атидже Мустафа 

Тодорка Коцева 

Полина Станева