Клиники

Д-р Велислава Начкова, ИСУЛ
Д-р Велислава Начкова

Началник на Спешно отделение

Д-р Велислава Начкова – Началник на Спешно отделение


02/ 9432 608 – Началник Спешно отделение 

02/ 9432 203 – Регистратура 

0879 440 290 – Лекари – Спешно отделение