ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2017-0029

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 
  • Обявление за възложена поръчка - 07.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Договор - 07.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>