ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0001

Доставка на кохлеарни импланти за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 
 • Договор - 23.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 23.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 23.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 18.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 18.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 18.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 09.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • ЕЕДОП  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>