ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0008

Доставка на допълнителни количества медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Обявление за възложена поръчка - 13.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 13.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 28.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 28.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 28.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 28.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 18.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - (Excel формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>