ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0016

Доставка на ларобаторни реактиви и специфични консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 09.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за изменение - 11.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 03.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 03.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 03.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 22.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 19.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на процедурата в частта на номенклатурни единици №№ 3 и 4 от обособена позиция № 5 - 20.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 1 (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>