ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0017

Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор 1 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 8 - 18.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 11.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на ном. ед. от об. поз. - 07.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 04.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 04.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол  № 2 - 04.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 28.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол  № 1 - 19.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 1 (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>