ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0018

Доставка на имплантируемим медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка  - 09.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка  - 12.12.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  - 26.11.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад  - 26.11.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2  - 26.11.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  - 14.11.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1  - 29.10.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или  допълнителна информация - 21.09.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация, коригирана - 21.09.2018 (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация, коригирана - 21.09.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката, коригирано - 21.09.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>