ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0023

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Решение за прекратяване - 07.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 23.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 23.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 23.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 23.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 15.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 06.12.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 06.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 06.12.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 06.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.12.2018 (PDF формат на файла) повече>>