ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0024

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 25.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 05.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 02.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 21.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 19.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 05.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 05.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 14.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 01.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение към процедура - 16.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 19.12.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 19.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 19.12.2018  (Excel  формат на файла) - повече>>
 • Документация - 19.12.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 19.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 19.12.2018 (PDF формат на файла) повече>>