ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0025

Доставка на лекарствен продукт Pembrilizumab 100 mg  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
  • Решение за прекратяване на процедура - 29.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение за прекратяване на процедура - 11.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
  • eEEДОП - 19.12.2018  (Zip формат на файла) повече>>
  • Съдържание - 19.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация - 19.12.2018  (Excel  формат на файла) - повече>>
  • Документация - 19.12.2018  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление - 19.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 19.12.2018 (PDF формат на файла) повече>>