ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0026

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за нуждите на  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
  • Договор - 05.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление за възложена поръчка - 05.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 28.12.2018 (PDF формат на файла) повече>>